0 Kč

Magazín "Víte, že..."

 

Tento blog je věnován vám, kteří jste přestali být lhostejní k sobě, svým blízkým i ostatním lidem, a kteří jste pochopili, že na naší planetě zdaleka není všechno tak, jak nám říkají politici, nejrůznější autority a mainstreamová média. Zejména ve zdravotnictví, pod přísným dohledem farmaceutického monopolu je nepochopitelně dlouho a důsledně skrýváno neskutečně mnoho, pro lidstvo životně důležitých informací, pokrokových vědeckých studií a nových, velmi účinných zdravotních technologií, které by lidem sice přinesly trvalé zdraví, radostný život a plno pozitivních změn, ale už by nepřinesly žádné zisky těm, kteří ovládají celosvětové zdravotnictví a předstírají humanitu, Tento blog vám bude bezplatně, formou každodenního magazínu přinášet takové informace, které se globálně materialistické společnosti nevyplatí „tržně“ prosazovat, ani propagovat a ani zveřejňovat. Pokud vás obsah našeho blogu zaujme, staňte se našimi pravidelnými čtenáři a nabídněte tyto informace všem, na kterých vám záleží či těm, kteří jsou připraveni přijmout pravdu, která je leckdy nepříjemná a někdy i třeba trochu bolí, ale je nezbytná k naší celkové orientaci a k tomu, abychom se stali skutečnými a nezávislými lidmi, kteří se budou moci, díky široké informovanosti svobodně rozhodovat v tak důležité věci, jako je naše zdraví.

O. Veselý

2. 6. 2018 - 2
„Každá pravda prochází třemi stadii. Nejprve se jí vysmívají, později ji všemožně popírají. A nakonec ji přijímají jako naprosto samozřejmou.“


Arthur SchopenhauerKonvenční medicína blokuje nové myšlenky a léčebné postupy


Pokud jde o medicínu, tak blokace a brzdění nových myšlenek a postupů je zde daleko větší než v jiných oborech. Nelze zpochybnit místo konvenční medicíny tam, kde je nezastupitelná, což jsou zejména akutní zákroky. Bezprostředně po vážné automobilové nehodě nebudete potřebovat sebeskvělejšího detoxikačního terapeuta, duchovního guru nebo lékaře pracujícího s těmi nejmodernějšími frekvenčními a informačními technologiemi, ale lékaře konvenční medicíny, který vás nejprve „opraví“ a sešije. Mimo oblast akutních zákroků však lze téměř všude najít spousty metod, jejichž vědeckost je velmi sporná. Mnohé jsou nefunkční, jsou postaveny jen na tržních principech, nepravdivých předpokladech a někdy i na zmanipulovaných studiích.

3.6.2018 - 3

Zásadní vliv na zdraví nemá patogen, ale prostředí patogeny přitahující

Konvenční medicína pracuje s představou a z myšlenek Louise Pastera, že mnohé nemoci způsobují patogenní mikroorganizmy. Mnoho pokrokových lékařů, terapeutů a myslitelů, ale staví na opačné myšlence (původně Bechampově), že zásadní vliv na zdraví nemá patogen, ale prostředí patogeny přitahující, a že je tedy nutné soustředit se na obojí současně. Prostředí je ale tím, co je třeba ovlivňovat především. Proto tolik alternativních terapií svůj úspěch odvozuje od ovlivňování kyselosti tkání, množství toxinů a kovů v organizmu, dostatku minerálů, živin, kyslíku, vitamínů a enzymů v buňkách. Nezdravé prostředí otevírá dveře patogenům a nejrůznějším chorobám. Konvenční medicína, jednoznačně z tržních a ziskuchtivých důvodů, bohužel záměrně ignoruje tuto základní podstatu a odmítá tuto fatální a důležitou možnost léčby, kdy je pozitivně ovlivňováno prostředí v těle pacienta. Proto konvenční medicína sahá až příliš často k používání toxických látek, léků a nákladných chirurgických postupů a to i tam, kde existují vhodná, alternativní, netoxická léčba. Podobnou paralelou je například odstraňování plísní v domě. Prostředí v domě vhodné pro plísně bude i po ošetření protiplísňovým prostředkem znovu a znovu napadáno plísněmi, ale jakmile se toto prostředí změní na nevhodné, plísně vymizí jednou provždy.

4.6.2018 - 4

O auto se staráme lépe než o své tělo

Pokud jde o naše auto, připadá nám péče o něj jako samozřejmost. Když se náhle rozsvítí kontrolka oleje, víme okamžitě, co máme dělat, a uděláme to. Nikdo by s autem nikdy nedělal takové nesmysly, jaké děláme s naším tělem, které nemůžeme, když je zničíme, prodat jako ojeté. Samozřejmě že to nemůže dobře dopadnout a také to dobře nedopadne. Jakmile se „uzdravíme“ z jedné nemoci, pošle nám tělo nemoc novou. Nemůže jinak, protože vlastní chorobě není věnována pozornost. Není věnována pozornost příčinám, které nemocem předcházejí a vyvolávají je. Když jsme nezaplatili splátku, nepomůže nám spálit upomínku. Troufl by si někdo řídit auto bez řidičského průkazu, bez základních vědomostí o pravidlech na silnici a o technickém stavu našeho vozu nebo bez základních znalostí o tom, jak se automobil ovládá? A přitom se přesně tak chováme při řízení našeho těla. Neznáme a ignorujeme základní biochemické funkce, které probíhají v našem těle, děláme minimální údržbu a navíc mnozí slepě věří lékařům, kteří dnes již často neléčí, ale stali se jen reprezentanty farmaceutického monopolu, jehož tržní a ekonomické zájmy je vedou k tomu, aby o nás dlouhodobě pečovali, prodávali nám svoje produkty a služby, ale ne aby nás co nejrychleji, co nejefektivněji a úplně vyléčili.

5.6.2018 - 5


Nenechávejte rozhodování o vašem zdraví na druhých lidech

Necháváme to nejcennější, co máme, naše zdraví, v rukách „obchodníků“, a ne v rukách těch, kteří jsou motivováni naším uzdravením. Dáváme až příliš velkou důvěru lidem, kteří mnohdy pracují bez účinné kontroly a jimž farmaceutické vzdělání, zaměřené především na tržní zájmy farmaceutického monopolu, nepředalo často do očí bijící základní vědomosti o příčinách nemocí, jejich průběhu, biochemických funkcích našeho těla a škodlivosti synergie obrovského množství léků, často schvalovaných na základě urychlených či zkorumpovaných testů. Lékařům jsou na odborných školách záměrně zamlčovány prokázané znalosti o možnostech léčby jinými postupy, často mnohem efektivnějšími a hlavně mnohem šetrnějšími vůči našemu zdraví. Farmaceutický monopol ovládl veškeré zdravotnictví, výrobu i distribuci léků, kontroluje zdravotnické školství, schvalování a používání léčiv, jejich vývoj a výzkum, ale i kontrolní mechanizmy. Díky své obrovské finanční síle velmi úspěšně lobuje ve všech parlamentech i vládách a účinně prosazuje své ekonomické zájmy formou nařízení, vyhlášek i zákonů, které popularizuje ve všech sdělovacích prostředcích, prostřednictvím naučných pořadů, diskuzí či skryté reklamy. Nemůžeme si myslet, že ten, kdo řídí sám sebe, se bude účinně a nekompromisně kontrolovat, pokutovat a vést se k zodpovědnosti a tak k velkým finančním ztrátám. Proto je nutné, abychom se velmi rychle zorientovali, co je dobré, co špatné, co je pravda a co lež, a pak hledali co

6.6.2018 - 6

Nemoc není trest, ale vaše nová šance

Přijměte pokorně svou nemoc a zdravotní stav, do kterého jste se dostali kvůli své nepozornosti a naivitě nebo vinou cynické tržní společnosti, ve které žijeme. Vaše bolesti, případně obézní tělo, sliznice plné zánětů, překyselené tkáně zatížené toxiny a těžkými kovy nejsou boží trest ani zvůle osudu, ale pouze výsledek vašeho dosavadního života. Je to jen reakce vašeho těla na to, v jakém prostředí a společnosti žijete, jak se chováte a jak moc podkopaly vaše zdraví komerční zájmy potravinářské a farmaceutické lobby. Nemoc je utrpení, ale zároveň vaše nová životní šance a výzva k radikální změně. Jestliže chcete být zdraví a žít dlouhý a spokojený život bez bolestí a ošklivých nemocí, tak pak začněte hned teď se změnami a zejména s detoxikací.

Jinak řečeno, ani rakovina není zlo ani neznámý nepřítel. Je ve skutečnosti naším přítelem, možná přítelem v přestrojení, přesto přítelem. Poslem, který zuřivě signalizuje, že je v těle velký problém. A tak se zeptejte sami sebe. Má smysl zastřelit posla? Má smysl ignorovat vzkaz?

7.6.2018 - 7

Tři úrovně řešení zdravotních problémů


Své zdraví řešíme na základě úrovně svého poznání. Na úrovni zmanipulovaného nevědění řešíme své zdravotní problémy jen jako následky naší nerovnováhy a disharmonie. Používáme služeb, klasické medicíny, řídíme se pokyny lékařů, ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne. Nezamýšlíme se příliš nad tržní podstatou, dnešní ziskově orientované medicíny a slepě věříme tomu, že lékaři udělají pro nás to nejlepší. Používáme terapie, které skutečný problém pouze odsunují a podstatu neřeší. (antibiotika, analgetika, operace, chemoterapie, ozařování) Na druhém stupni poznání si začínáme uvědomovat pozitiva i negativa současného zdravotnictví a začínáme naslouchat své intuici a vnímat terapie, které jsou v opozici vůči oficiálním lékařským postupům. Tyto terapie jsou založeny na léčivých účincích nepatentovatelných přírodních léků a příliš nefandí chemickým preparátům. Zvažujeme, zda poslechneme svoji intuici nebo společensky prosazovanou autoritu lékaře. Řešíme svoje problémy vědomě, ale většinou na úrovni hmoty. (Detoxikační programy, hydrocolon, konzumace vitamínů ad.) Dle míry své probuzenosti se věnujeme prevenci. Třetí úroveň uvědomění vychází s nejnovějších výzkumů, které zasvěcenci a globální špička běžně využívá, ale tyto informace jsou většinou pro běžnou populaci skryty a je založena na myšlenkách kvantové fyziky, hyperdimenzionální fyziky, fyziky torzních polí a informační medicíny. Seznamuje nás zejména s tím, že hmota v podstatě neexistuje a atom, tkáň, lidé i celý vesmír je frekvence a informace a vše kmitá na příslušné frekvenci. Na úrovni tohoto vnímání lidé řeší a ovlivňují už svůj zdravotní stav i na úrovni frekvenční a informační, v kombinaci s alternativním přístupem. Patří sem všechny postupy, při kterých dochází k harmonizaci frekvencí a k odstranění energetických neprůchodných bloků, jedné z důležitých příčin vzniku nemocí. V dalších pokračováních vás budeme postupně seznamovat se všemi postupy, metodami a technologiemi ze všech tří úrovní, které jsou lidem zatajovány nebo zahalovány rouškou nevědění, strachu, pověr, vysmívání a manipulací.

8.6.2018 - 8

C vitamín

Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější biochemik 20. století. Zkoumal dlouhodobě účinky a vlastnosti vitamínu C. Carl Pauling byl nositel dvou Nobelových cen a každodenně užíval vitamín C v množství 3g a postupně navyšoval dávku až na 18g denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a rodinná anamnéza ho předurčovala ke krátkému životu (oba rodiče zemřeli ve věku 60 ti let). Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitamínu C a dalším výživovým doplňkům.
V 50tých a 60tých letech minulého století vydal Linus Carl Pauling bestseller o vitamínu C. Lidé v té době začali v Americe masivně užívat vitamín C přesně podle jeho instrukcí v knize a výsledek byl ohromující, stalo se to, že se v té době snížila úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 50% a lidé se tak dožívali vyššího věku.

9.6.2018 - 9

Není zájem o léčbu levným vitamínem C

Humánní medicína pod přísným dohledem farmaceutické loby má sloužit k ochraně pacienta, ale čím více je patrno, že tento dohled je v neprospěch pacientů a brání pokroku. Ignorace vitamínu C klasickou medicínou je dalším, do očí bijícím upřednostněním mnohem nákladnějších lékařských postupů. Pravda o vynikajících schopnostech C vitamínu ohrožuje evidentně ekonomické zájmy farmaceutických firem, přestože léčebné účinky C vitaminu jsou dalekosáhlé a přestože C vitamín patří mezi nejbezpečnější známé substance. Dnes se znovu objevují a potvrzují terapeutické účinky a postupy publikované už před 60 ti lety. Je až neskutečné jak některé informace, které jsou v kategorii "nevhodné pro širokou veřejnost", se v době elektronických databází a vyhledávačů, během tří generací, doslova vytratí...
Měli bychom této manipulační praxi zabránit tím, že přeneseme tyto cenné informace do každodenního života široké veřejnosti! 

10.6.2018 - 10

Prolomí C vitamín cenzuru?


Rezistence medicíny vůči novým myšlenkám je zakořeněná přímo v systému vzdělávání a tento stav trvá již stovky let. Jakákoliv trochu radikální myšlenka vzbuzuje výsměch, obviňování a vykořeňování jejím nositelům. Farmaceutický průmysl praktikuje účinnou cenzuru, novým a také přírodním postupům, které se nedají patentovat. Cenzura se projevuje upřímným nezájmem o nové a prověřené poznatky, které ještě navíc blokují nejvýznamnější medicínské časopisy a vyhledávače. Cenzury se zúčastňují uplacená komerční média, vědecké týmy a oficiální výzkum, nepřímo financovaný farmaceutickým průmyslem. Peníze farmaceutického průmyslu přímo živí odborné magazíny a odborné články jsou psány v zájmu syntetických léků a v neprospěch vitamínů a skutečné humánní medicíny. Tento monopol kontroluje veřejné financování výzkumu v této oblasti a z pozice recenzentů dokáže zabránit publikování takových studií, které byly uskutečněny bez jejich financování. V žádném odvětví nepanuje taková profesionální žárlivost, arogance, nevraživost a kolektivní inkvizice jako u lékařů. Představitel málokteré profese se neobává více výsměchu ze strany kolegů a ztráty prestiže jako v tomto oboru a málokterý odborník je ve svém povolání tak omezovaný jako lékař.

11.6.2018 - 11

Nízké dávky C vitamínu nestačí

Doporučené denní dávky C vitamínu (50-120mg) klasickou medicínou představují spíše množství blízké minimu na přežití. Optimální denní příjem v zájmu udržení dobrého zdraví je mnohem vyšší, než je všeobecně tvrzeno a v době stresu a choroby jeho spotřeba několikanásobně stoupá. Celková tolerance organizmu na C vitamín je velmi vysoká a není známý žádný případ toxického předávkování. Jediným známým projevem jeho nadbytku je mírný průjem bez jakýchkoliv následků. Bohužel úžasné schopnosti C vitamínu jsou na pokraji zájmu většiny lékařů a přitom dostupné výzkumy ukazují, že při dosažení a udržení optimální vysoké hladiny C vitamínu v krvi a ve tkáních dochází k vyléčení celé řady, infekčních, toxických nemocí a šokových stavů. Většina lékařů, která je řízena zavedeným protokolem, nenašla odvahu pro vyšší dávky, a proto nemohli dospět ke klinicky významným výsledkům. Léčebné dávky začínají v 1000ci násobcích výživových dávek.

12.6.2018 - 12

Kolik potřebujeme vitamínu C

Zvířata vyprodukují pro svoji imunitu a metabolické potřeby velké množství C vitamínu. Například koza až 13g denně. A právě toto množství mnoho zastánců považuje za doporučenou dávku pro lidskou spotřebu. V těle dobře živeného dospělého člověka by mělo být 1,2 až 2 g vitamínu C, ale tělo nedokáže držet dlouhodobé zásoby. Vitamín C se rychle metabolizuje a musí se neustále doplňovat stravou. Konzervativní doporučení denní dávky C vitamínu DDD je velmi nízko 50mg/den, přičemž opice spotřebují asi 20x více a další savci až 80x více než jsou doporučené oficiální dávky. Oficiální farmaceutické kruhy doporučují pro opice 55mg/kg, pro morčata 42-167mg/kg, ale pro člověka nepochopitelných 1mg/kg!

13.6.2018 - 13

Blahodárné účinky vitamínu C

• Má silně protibakteriální účinky. Dokáže narušit polysacharidový obal mnohých obávaných patogenů (tuberkulóza, streptokoky, pneumokoky) a tím je zničí.
• Má obrovskou účinnost při intoxikaci, traumatech, šoku, popáleninách, infekcích.
• Funguje jako bleskový oxidizér a často napraví patologii v průběhu minut.
• Reguluje činnost imunitního systému, kontroluje rakovinu a likviduje útočníky prostřednictvím leukocytů.
• Likviduje dioxiny.
• Je klíčový pro syntézu a regeneraci kolagenu a je tedy nenahraditelný pro klouby, svaly a srdečně cévní soustavu.
• Je účinné diuretikum (působí močopudně).
• Aktivizuje mnoho tělesných enzymů včetně inzulínu.
• Snižuje hladinu histaminu.
• Je analgetikum - má silné proti bolestivé účinky.
• Patří mezi nejbezpečnější známé substance.
• Je mimořádně netoxický a předávkování nebylo nikdy zaznamenáno.
• Opravuje stěny vlásečnic.
• Umožňuje rychlé hojení ran.
• Zlepšuje pružnost cév a snižuje vysoký krevní tlak.
• Snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
• Je výbornou ochranou srdce a léčí srdeční onemocnění.
• Potlačuje alergické reakce.
• Snižuje množství kyseliny močové v těle.
• Účinně působí při chronických otravách olovem a neutralizuje celou škálu jedů.
• Předchází slunečnímu spálení kůže.
• Zvyšuje odolnost proti chladu.
• Nedostatek C vitamínu se projeví neúplným nebo chybným dělením, což je základ pro stárnutí, degenerativní procesy v těle a rakovinu.
• Urychluje odbourávání homocysteinu.
• Větší dávky vitamínu C mají velký vliv na rychlost hojení zlomenin.

14.6.2018 - 14

Stárneme zbytečně rychleji, než musíme

Nedostatek C vitamínu vznikl během historického vývoje člověka jako genetická porucha. Většina savců si umí C vitamín vyrobit, člověk tuto schopnost ztratil a musí ho doplňovat zvýšenou spotřebou ovoce a zeleniny, které, přestože vypadají na první pohled barevně a někdy až přehnaně zdravě, ale přitom mají nutriční hodnotu a obsah C vitamínu naprosto nedostatečnou. Současná toxická doba totiž je důvodem naší mnohem větší spotřeby C vitamínu, než jsme schopni potravou získat. Naše tělo se přizpůsobilo této situaci. Recykluje to malé množství, které má k dispozici, ale daní za tento úsporný režim je to, že naše imunita, obnova a reprodukce buněk, tkání, vazů, chrupavek v kloubech funguje pouze asi na 30%. Naše buňky se reprodukují nekvalitně, vznikají nepřesné kopie a my tak stárneme zbytečně rychle. Je to jako když děláme kopie z nekvalitní matrice na kopírce.
Východiskem je, aby naše tělo přešlo z recyklačního režimu na metabolický, což se stane po šesti týdnech pravidelného užívání dostatečných dávek C vitamínu. Tělo si zvykne metabolizovat C vitamín v dokonalém režimu a přijme fakt, že bude dostávat pravidelné dávky C vitamínu. Odměnou těm, kteří si zvyknou na pravidelné ovocné nápoje obohacené dostatečnou dávkou C vitamínu (5 až 15 g C vitamínu/den), bude zpomalené stárnutí, dokonalý imunitní systém a výborná obnova buněk, tkání, chrupavek a kostí. Na závěr je třeba ještě připomenout, že C vitamín je jedna z nejbezpečnějších látek, je naprosto netoxický a používá se v infuzích, dokonce v koncentracích 300 000mg a více bez jakýchkoli negativních důsledků.

15.6.2018 - 18

Historické neoddiskutovatelné zkušenosti s vitamínem C


Už více jak půlstoletí se zbytečně nadužívají a neuváženě používají antibiotika. Tím narůstá rezistence mikrobů. Mnohé očkovací programy se ukázaly jako neefektivní až tragické svým dopadem na zdraví lidí - několikanásobný nárůst obrny v důsledku orální polio vakcíny, kontaminace rtutí, hliníkem, karcinogenními viry, chemikáliemi, potlačení imunity, nárůst alergií, autoimunita, diabetes, autismus a neurologická poškození. Odborné publikace o riziku očkování se objevují odjakživa, ale farmaceutický průmysl je ignoruje, bagatelizuje a zesměšňuje. Rozsáhlé oficiální studie léčby vitamínem C nebyly žádoucí a neuskutečnili se, ale i tak je hodně zkušeností mnoha lékařů: Klenner, Stone, Hoffer, Cameron a další, kteří desítky let vykonávali klinické výzkumy a léčili tisíce pacientů vitamínem C a rozšiřovali okruh jím vyléčených nemocí.

16.6.2018 - 16

Antibiotikum - vitamín C

Vrcholným a prakticky neznámým farmakologickým způsobem využití vitamínu C je jeho role jako antibiotika. Tyto účinky jsou testované a ověřené a je neuvěřitelné, že toto bezpečné a účinné antivirotikum zůstává i po desetiletích takřka nevyužité. Při transportu do buňky vitamín C odstraňuje ochranný plášť virů a brání tak vytváření dalších virů a zabezpečuje lehčí fagocytózu a likvidaci virů imunoglobuliny. Jsou dobře známé jeho protibakteriální účinky. Dokáže narušit polysacharidový obal mnohých obávaných patogenů (tuberkulóza, streptokoky, pneumokoky) a umí je zničit a podporuje přirozené detoxikační mechanizmy těla. Dosáhnutím a udržením účinné koncentrace C vitamínu v krvi a tělesných tkáních vytváříme prostředí, které přímo ničí patogeny nebo je velmi nepříznivé pro jejich množení. A proč medicína nevyužívá všech těchto skvělých vlastností C vitamínu? Odpověď je zcela jasná, monopolní praktiky farmaceutického průmyslu a všech politických špiček a vědců jimi ovládanými upřednostňují zisk, nad zdravím a humanitními ideály.

17.6.2018 - 17

Vysoký krevní tlak a vitamín C

Vysoké dávky vitamínu C zlepšují pružnost cév, snižují vysoký krevní tlak a jeho výkyvy. Již výživové dávky dokážou snížit vysoký tlak už za 6 týdnů užívání. Vitamín C brání zánětlivému poškození cév a zabraňuje arteroskleróze. Vitamín C snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Hlavním způsobem likvidace cholesterolu je jeho přeměna ve žlučové kyseliny, při nedostatku C vitamínu se cholesterol hromadí v játrech a hrozí vznik žlučových kamenů. Pokud se vitamín C odstraní ze stravy, cholesterol se v nadledvinkách tvoří 6x rychleji a v zimním období pak nedostatek vitamínu C a tučná strava způsobuje infekční onemocnění.
Už 10g/den udrží cholesterol pod kontrolou a můžete jíst vajíček, kolik chcete.

18.6.2018 - 18

Rakovina a vitamín C

Lékaři povzbuzují onkologické pacienty k účasti na standardní léčbě (chemoterapie, ozařování). Neexistuje, ale žádný důvod proč by onkologové měli odmítat podpůrnou vitaminovou léčbu, protože je vynikajícím doplňkem ke standardní léčbě. Zvyšuje její úspěšnost a snižuje negativní dopady. Hodnota vitamínu C v prevenci je všeobecně uznávaná a prokázaná pro mnohé druhy rakoviny. MC Cormick dokonce představil hypotézu, že vývoj rakoviny je v podstatě degenerativní změnou následkem dlouhodobého nedostatku vitamínu C.
Vitamín C je nevyhnutelný pro imunitu a obranyschopnost a právě onkologické onemocnění často vede k hlubokému vyčerpání zásob vitamínu C. Všechen vitamín C je mobilizovaný v místě malignity a stává se černou dírou ve vesmíru našeho těla, která absorbuje všechen dostupný vitamín C, který pak chybí v ostatních tkáních. Všechny konvenční postupy představují obrovskou toxickou zátěž. Chemoterapie spočívá ve vysoce toxických látkách, které sami o sobě zvýší poptávku těla po vitamínu C. Ozařování a chirurgie mají stejný dopad. Chemoterapie sice zničí rakovinové buňky, ale tělo pak nemá dostatečné možnosti se vypořádat s toxickými důsledky.

19.6.2018 - 19

Případ: nádor na pankreasu

V roce 1977 objevili pacientce při operaci velký neodoperovatelný nádor na pankreasu. Zašili ji a řekli jí, aby si uspořádala věci a sepsala poslední vůli. Prognóza zněla 36měsíců života. Byla to knihovnice a nechtěla se jen tak vzdát. Přečetla si knihu Anatomy of an Illness, což ji inspirovalo a sama začala užívat 10g vitamínu C denně a její doktor ji poslal za Dr. Hofferem, protože věděl o jeho práci v tomto směru. Hoffer jí předepsal niacin, 40g vitamínu C denně, selen, zinek. Po šesti měsících CT ukázalo, že nádor zmizel, CT zopakovali, protože předpokládali poruchu přístroje.
Dr. Hoffer pak veřejně poděkoval pacientce za její aktivní přístup, a že svými výsledky úplně změnila jeho profesionální život. Od té doby začal více studovat úlohu vitamínů v onkologii. Ona mu oplatila konstatováním, že i jí se život změnil. Pacientka žila ještě 22 roků. Život se také změnil celé řadě onkologických pacientů, které Dr. Hoffer potom léčil.

20.6.2018 - 20

Případ: karcinom plic

61letá žena s karcinomem plic ve velikosti 9x10cm. Žena začala s vitamínovou terapií 12g vitamínu C a 1,5g B3, B-komplex, vitamín E 1200 IU denně a další vitamíny a minerály. V tomto léčebném programu dlouhodobě setrvala a RTG a CT snímky po šesti letech potvrdily, že nádor úplně zmizel...
Doplňky stravy Velmi prospěšné je užívání doplňků stravy, zejména draslíku, jódu, anebo velkých dávek produktů z mořských řas. Dále se doporučuje užívat velké dávky vitaminu C a vitamin E.

Jód, obvykle ve formě jodidu draselného, získává znovu věhlas jako léčebný prostředek na rakovinu i jako preventivní prostředek zejména při rakovině prsu (ale téměř s jistotou ho lze použít u všech druhů rakoviny. Nikdo nezná důvod, proč jód léčí, i když byl dlouho využíván k čištění vody. Možná je to fungicid, možná zamezuje reduplikaci buněk a možná významným způsobem posiluje štítnou žlázu, ale je jisté, že většina testovaných lidí má nízkou hladinu jódu. Odborné publikace doporučují 24 krát 12,5 mg tablety denně po dobu tří měsíců, pak postupně zmenšovat dávky až na 1 krát 12,5 mg tablety denně v době, kdy už jste zdraví. Konzultujte prosím, tyto informace s osvícenými lékárníky…

21.6.2018 - 21

Ucpané pojivové tkáně způsobují rakovinu

Znečištěné životní prostředí, nezdravý způsob života, kontaminované potraviny a přechlorovaná, nekvalitní pitná voda, znemožňují naši dostatečnou regeneraci. Nejsme již schopni vyrovnávat každodenní vitamínové a minerální deficity. Tak se ve tkáních orgánů ukládají jedy a odpady z látkové výměny, a ty po nějaké době vedou k poruchám příjmu živin. Výsledkem jsou poruchy funkce přenosu informací prostřednictvím nervů, hormonů, lymfy, krve, energetických drah a tkáňových tekutin, a v důsledku toho vznikají méně i více závažné choroby.
Čím je choroba pokročilejší, tím menší by měly být nároky, kladené na látkovou výměnu a my bychom se měli zaměřit na takovou stravu, kterou je látková výměna schopna zdolat i ve svém omezeném stavu. Dále je třeba dbát na přísun biologicky aktivních živin.

22.6.2018 - 22

Civilizační choroby

Civilizační choroby nelze příliš dobře ošetřovat pomocí školské medicíny, která ve své podstatě bojuje hlavně s příznaky. Tělo je pak navíc zatěžováno léky. Tyto nemoci mohou být léčeny jen tím, že vhodnými metodami odstraníme jedy, odpady a hleny, které se v těle nashromáždily. Jíme příliš mnoho a jedno přes druhé. Potraviny a životní prostředí jsou silně toxicky zatíženy. Naše trávící a vylučovací orgány (žaludek, střeva, játra, ledviny) jsou přetěžovány. Jedy zůstávají v těle a stávají se příčinou ukládání nečistot, zahlenění a otrav. V důsledku toho dochází k chronickým chorobám, onemocnění kloubů, revmatismu, dně, vysokému krevnímu tlaku, nemoci srdce a krevního oběhu, mykózám, alergiím, k oslabení imunitního systému, k bolestem hlavy, nachlazení, zažívacím potížím a nakonec k onkologickým onemocněním.

23.6.2018 - 23

Usazeniny, metabolity – příčina nemocí a stárnutí

Příčina většiny nemocí a procesů stárnutí spočívá v ukládání nežádoucích látek v organismu. Většina lékařů tyto souvislosti podceňují a nechtějí vidět jejich skutečnou důležitost a svou léčbu staví na úplně jiných základech. Nebudou zřejmě ve většině případů doporučovat pročišťovací kúru, která by pomohla usazeniny ve vašich tepnách opět odstranit. Možná vám lékař poradí voperovat si bypass nebo něco podobného, protože raději zasahuje, ošetřuje a operuje. To ho učí školská medicína. Kromě toho se většími zásahy vydělá více peněz. Bohužel, pacientovi tím příliš pomoženo není. Nežádoucí škodlivé látky je možno ředit vodou a tím dochází k ukládání vody ve tkáních, což vede až k otokům. Škodlivé působení usazenin a metabolitů se tím zmírní, tělesná hmotnost však stoupne do nežádoucích výšin. Objeví se nemoci a bolesti a rakovinové buňky. Usazeniny působí ještě dodatečně tím, že přímo zvou choroboplodné bakterie, viry a kvasinky, ty totiž nacházejí v kyselém prostředí zvláště dobrou živnou půdu. Následně pak dochází k nemoci.

24.6.2018 - 24

Jen velmi málo z takzvaných alergií jsou skutečné alergie

U většiny alergií se jedná při bližším pohledu o reakce nesnášenlivosti, které se prostě alergicky projeví, protože je tělo přesyceno toxiny, kyselinami, metabolity, těžkými kovy a chemickými léky. Organismus je až po okraj plný jedů a orgány na základě vzájemného propojení více faktorů nemohou již dále správně pracovat. Jestliže ledviny, játra a střeva nemohou již vykonávat svou vylučovací a detoxikační funkci, budeme také reagovat „alergicky“ na potraviny, pyly, prach, zvířecí chlupy a ostatní látky. Kdyby byl organismus v rovnováze, snadno by se s těmito látkami vypořádal.

25.6.2018 - 25

Napadení kvasinkami = otrava těžkými kovy

Napadení kvasinkami je v téměř ve všech případech důsledkem otravy těžkými kovy. Ve skutečnosti všechny jmenované symptomy odpovídají těm, které pacient udává v případě otravy těžkými kovy. Jako nebezpečné těžké kovy přicházejí v tomto případě v úvahu hlavně kovy používané ve stomatologii, především amalgám a palladium. Institut pro přírodní léčení zjistil v rámci jedné amalgámové studie, že 90 % pacientů trpělo napadením střev kvasinkami, které zmizely pouze v případě, když byly z organismu odstraněny těžké kovy. Kandida a jiné kvasinky jsou typickým důsledkem otrav těžkými kovy. Těžké kovy jsou vázány kvasinkami, a toto onemocnění je cestou, kterou organismus našel k vázání těžkých kovů, aniž by se dostaly ve větším množství z pojivových tkání do mozku. Prostředky proti plísním kvasinky ničí, těžké kovy se uvolní a putují do mozku nebo do páteře. Proto je většina zásahů proti kvasinkám z hlediska Dr. Klinghardta a Dr. Raue nesprávná. Nejdříve by se měly odstranit těžké kovy a až potom, pokud by to bylo ještě nutné, dodatečně ošetřit pacienty protikvasinkovými prostředky a nikoli naopak.

26.6.2018 - 26

Rtuť - častá příčina tumoru a psychózy


Téměř každý tumor, který Klinghardt vyšetřoval na rtuť, obsahoval vyšší podíl rtuti než jeho okolí. Tumory mohou být velmi často řešením organismu, jak ukládat rtuť, aby se nedostala v přílišném množství do mozku. Vyvolává psychické změny a to znamená, že mnozí lidé nemají žádné zjevné příznaky, pouze se prostě mění. Jsou jiní, než byli v době, kdy rtuť v mozku neměli. Pokud tedy chcete zjistit, kým skutečně jste, pak byste měli nejprve odstranit ze svého organismu rtuť. Budete se divit, kdo se objeví! Většinou se "vyloupnou" mnohem láskyplnější, mírnější, příjemnější a inteligentnější lidé. Rtuť a cín mají jako jediné těžké kovy schopnost pronikat do autonomních nervových vláken, ovšem ničí za sebou dopravní kanál. Proto jsou amalgámem otrávená nervová vlákna sice živá, ale ochromená.

27.6.2018 - 27

Detoxikace těžkých kovů

Velmi vysoké procento obyvatelstva trpí otravami těžkými kovy a v důsledku toho i alergiemi a zamořením střev kvasinkami kandida. Bez vyloučení těchto zrádných jedů je jakákoli další terapie jen stěží možná. Zvláště rtuť blokuje v nervových buňkách vylučování ostatních jedů z životního prostředí a brání přirozenému fungování vegetativního nervového systému. Existuje celá řada metod, které pomáhají těžké kovy z lidského organismu vyloučit. Řada z nich však nedodrží to, co slibují. Podstatou vylučování je podpora jater a ledvin, protože právě ony vykonávají hlavní práci. Ledvinové membrány ale opuchnou, když se dostanou do kontaktu se rtutí. Když játra rtuť vyloučí, dostane se přes žlučové cesty do tenkého střeva. Tam se váže na různé látky a je následně vstřebávána zpět a žilami dopravována opět do jater. Odsud se pak dostane opět do střeva a zase zpět do jater, takže vznikne jakýsi koloběh. Aby byl znemožněn, jsou podávány vysoké dávky řasy Chlorella pyrenoidosa. Je to řasa, která má membránu, absorbující těžké kovy jako houba, také je váže, dokonce i olovo, nikl, kadmium, zlato, platinu a palladium – všechno kovy, které se používají ve stomatologii. Celý proces je dobré podpořit výplachy střeva.

28.6.2018 - 28

Otrava číhá v našich buňkách

Tažní ptáci, kteří na podzim odlétají ze střední Evropy do severní Afriky, často během letu v polovině cesty padají a zůstávají ležet na zemi mrtví. Po vyšetření pak bylo zjištěno, že jejich organismus je otráven herbicidy, fungicidy, pesticidy a podobnými látkami ze zemědělství, nebo také těžkými kovy. Tito ptáci odlétají s plnými tukovými buňkami, v nichž jsou tyto jedy dobře "uklizené". Tento tuk je však během letu spotřebován, jedy se uvolňují a poškozují nervový systém. Příčinou toho ptáci spadnou a zahynou. Berte tento příklad jako varování a začněte systematicky a pod kontrolou svoje tělo pročišťovat dřív, než bude příliš pozdě!.

29.6.2018 - 29

Před detoxikací vyčistěte vylučovací orgány

Jako první věc při zahájení procesu detoxikace je třeba co nejvíce vyčistit všechny vylučovací orgány, aby se vaše tělo stačilo bezpečně, bez větších komplikací a co nejšetrněji zbavit všech metabolitů, škodlivin, toxinů a kyselých solí. Tak se zmírní nebo zcela vyloučí doprovodné jevy detoxikace: vyrážky, boláky, výtoky, hemeroidy, vředy, ekzémy, horečky a spálená kůže překotně vyloučenými kyselinami. V extrémních případech velkého lokálního znečištění se může kdekoliv na těle udělat otvor, kterým budou škodliviny dočasně z těla odcházet.


Tlusté střevo – hydrocolonterapie, výplach tlustého střeva

Játra – čaje, diety, ostropestřecová kůra, mrkvové a jiné zeleninové šťávy

Ledviny – čaje, pitný režim, ovocné šťávy, 2 až 3 litry denně co nejčistší vody (například voda upravená filtrem s reverzní osmózou)

Plíce – hluboké dýchání, jóga, chůze a běh v přírodě, kyslíkový stan

Lymfatický systém – masáže, skákání na trampolíně

Krev – krev čistící čaje

Kůže – odkyselovací koupele, sauna, masáže

30.6.2018 - 30

Kyseliny v těle, jedna z hlavních příčin nemocí

Pokud nekonzumujete stravu bohatou na syrové ovoce a zeleninu, pijete málo čisté vody a naopak jíte hodně produktů z bílé mouky, masa a hodně produktů bohatých na cukry, pak nemáte dostatek životně důležitých elektrolytů, posilujete acidózu v těle a vyvoláváte si dehydrataci a tím vším se postupně silně zakyselujete. Kyseliny v těle jsou vedle kovů v tkáních největší příčinou všech našich zdravotních problémů.


• Kyseliny leptají a zaněcují tkáně, čímž je poškozují • Zásady ochlazují a působí na tkáně protizánětlivě • Kyseliny mohou tkáně (buňky) zničit • Zásady mohou tkáně uzdravovat • Acidóza způsobuje slučování tuků, minerálů a jiných látek, což vede k tvorbě kamenů (jaterních, žlučových a ledvinových). Rovněž vyvolává ztuhnutí krvinek a destiček. Toto všechno má za následek buněčné hladovění, třeba i mozkovou mrtvici, nedostatek kyslíku v buňkách a tkáních, kvašení a hnilobné procesy v těle.