0 Kč

Frekvenční harmonizace

 

Informační schéma

 

Stejně tak, jako skrytá frekvence 432 Hz, se ze světa ztratili i frekvence další. Všechny frekvence, z matematického hlediska vycházející z posvátné geometrie, mají svůj účel. Léčení zvukovými vibracemi a vlnami ja založeno na tom, že zvuk je schopen prostupovat krze jakoukoli hmotu. Z léčitelského hlediska je zvuk schopen prostupovat našimi buňkami a přetvářet jejich strukturu podle dané frekvence, kterou přijímají.
Naše tělo je v podstatě něco jako ladička schopná naladit se na frekvence okolí. Pouštíme-li si opakovaně určité frekvence (jak biorezonancí či poslechem zvuku akustickou cestou), pak se naše buňky postupně s těmito frekvencemi slaďují.
Jaké frekvence tedy mají jaký vliv na naše tělo, vědomí, emoce a buňky?

Vesmír je jedna velká, harmonická stupnice. Vše je jedna velká matematická harmonie, ze které je možné odvodit a vypočítat přesné frekvence. Tyto mají svůj účel a schopnosti. Jedněmi z nich jsou dlouhou dobu skryté SOLFEGGIO FREKVENCE, které jsou specifické svými léčivými účinky. 

Například v dávných dobách se tyto frekvence používali v Gregoriánských chorálech zpívaných v kostelech. Jenže po roce 1050 tyto frekvence záhadně zmizeli. Snad proto, že měli opravdu velkou sílu léčit a harmonizovat lidské vědomí?

Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů. Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele - Ut Queant Laxis" se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je zkomponován tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně byly také převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice – Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La. Postupem času byly dodány další tři frekvence (viz níže).

>>>Chcete začít něčím jednodužším? Vyzkoušejte náš vysoce kvalitní, silný BIO Vitamín C s příměsí ovoce pro lepší vstřebatelnost<<<
 
 
 
 

Solfeggio frekvence a jejich léčivé účinky:

 
Osvobozující
UT - 396 Hz
 

Osvobozuje od pocitu viny a strachu.
Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii k dosažení cíle. Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Dále očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Také vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence tak může být použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

 

Usnadnění změn
RE - 417 Hz
 

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem  - tedy tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu

 
Frekvence lásky
MI - 528 Hz 

Transformuje a doslova dělá zázraky, protože opravuje DNA.
Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla; zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu, pocitu duchovní slávy. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení.

 

Harmonizace mozku
FA - 639 Hz

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a k řešení sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tato frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.

 

Očista buněk
SOL - 741 Hz
 

Probouzí intuici  a spojuje s nelineárním poznáním.
Tato frekvence čistí buňky (solve polluti) od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu.

 

Zvýšení intuice
LA - 852 Hz

Prohlubuje intuici, osvícení a lásku bez podmínek.  
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a   Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu naši přirozenou vlastnost a povahu.


"528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska," prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencí přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice.

  
Tlumení bolesti
174 Hz

Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti.

 

Regenerace tkání
285 Hz

Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím zasílá zprávy o restrukturalizaci poškozených orgánů.

 

Návrat k jednotě
963 Hz

Aktivuje šišinku mozkovou.

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu naši přirozenou vlastnost a povahu.

 

Schumannova frekvence
7,83 Hz

Na této frekvenci rezonuje celý vesmír, je to frekvence života.

Bylo zjištěno, že setrvávání v blízkosti frekvence 7,83 Hz je ideální pro rozvíjení duševních schopností, harmonizaci, relaxaci, regeneraci. Tato frekvence je charakteristická pro změněné stavy vědomí, kdy dochází k synchronizaci mozkových hemisfér. Výzkum prokázal, že v hladině alfa dochází nejvíce k posílení a regeneraci všech životních funkcí organismu. Nízká alfa a superalfa je hluboký relaxovaný stav těla i mysli při plné bdělosti vědomí. Dochází ke zpomalení mozkových vln a také synchronizaci mozkových hemisfér. To má vliv na psychiku i fyzické tělo a náš mozek pracuje mnohem efektivněji.

 
Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy.  Rozdíl mezi třemi prvními, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.

174+111= 285,     285+111=396     
417+111= 528,     528+111=639
741+111= 852,     852+111=963

174, 417, 741 jsou vrcholy trojúhelníku, zrovna jako 285, 528, 852, nebo 369,639,963.
174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3   285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6   396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9
417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3   528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6   639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9
741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3   852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6   963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9


Tak jako matematické vztahy mezi frekvencemi, existují vztahy těchto frekvencí i k životně důležitým funkcím orgánů těla až po úroveň DNA.


Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli. Že všechno (včetně nás), je v konstantním stavu vibrací. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. Jeden ze způsobů jak využít zvuk a léčit tělo, je si uvědomit, že každý orgán a každá buňka absorbuje a vydává zvuk.

Emoce a mentální stavy mají své rezonanční frekvence - to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namluvených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.

Souběžně s tím jak se Vaše mysl uzdravuje, odpovídá také tělo a sklízí tím své vlastní plody.

Například - jedna ze Solfeggio frekvencí (528Hz) se vztahuje k výrazu „MI“. Toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" v latině znamená "zázrak". 528Hz je to přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze. Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu. Oproti tomu voda z vodovodu, ošetřená uměle přidáním chemikálií jako je chlór nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost omezenou.

Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími lety obsah vody v těle klesá.

Je důležité nejen aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody kterou pijeme každý den. Kvalitu zjistíme podle toho, jaké krystaly voda při zmrazení vytváří bez působení Solfeggio frekvencí, oproti tomu, jak se změní krystalická struktura a tedy i kvalita, při působení Solfeggio frekvencí.

Podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a stavy na vodě závislé.

>>>Chcete začít něčím jednodužším? Vyzkoušejte náš vysoce kvalitní, silný BIO Vitamín C s příměsí ovoce pro lepší vstřebatelnost<<<