0 Kč

Magazín "Víte, že..."

 

Tento blog je věnován vám, kteří jste přestali být lhostejní k sobě, svým blízkým i ostatním lidem, a kteří jste pochopili, že na naší planetě zdaleka není všechno tak, jak nám říkají politici, nejrůznější autority a mainstreamová média. Zejména ve zdravotnictví, pod přísným dohledem farmaceutického monopolu je nepochopitelně dlouho a důsledně skrýváno neskutečně mnoho, pro lidstvo životně důležitých informací, pokrokových vědeckých studií a nových, velmi účinných zdravotních technologií, které by lidem sice přinesly trvalé zdraví, radostný život a plno pozitivních změn, ale už by nepřinesly žádné zisky těm, kteří ovládají celosvětové zdravotnictví a předstírají humanitu, Tento blog vám bude bezplatně, formou každodenního magazínu přinášet takové informace, které se globálně materialistické společnosti nevyplatí „tržně“ prosazovat, ani propagovat a ani zveřejňovat. Pokud vás obsah našeho blogu zaujme, staňte se našimi pravidelnými čtenáři a nabídněte tyto informace všem, na kterých vám záleží či těm, kteří jsou připraveni přijmout pravdu, která je leckdy nepříjemná a někdy i třeba trochu bolí, ale je nezbytná k naší celkové orientaci a k tomu, abychom se stali skutečnými a nezávislými lidmi, kteří se budou moci, díky široké informovanosti svobodně rozhodovat v tak důležité věci, jako je naše zdraví.

O. Veselý

1.10.2018 - 123

Jak se zbavit rakoviny, podpůrné metody – útok na nádor 21

Laetril – vitamín B17
Svůj název získal od jednoho ze svých prvních propagátorů, Ernsta Krebse. Jedná se o látku nacházející se v koncentrované podobě v meruňkových jádrech a hořkých mandlích. Je také znám jako amygdalin, nitrilosid a vitamín B17. V rozličných množstvích je obsažen zhruba ve dvou a půl tisících dalších rostlinách, z nichž většina je jedlá. Laetril je sice dostupný na internetu, ale dostatečné množství k účelu, léčení rakoviny získáte i z přírodních zdrojů. 
Výsledky testů prováděných se zvířaty ukazují, že pro maximální účinnost je třeba užívat laetril spolu s vitamínem A a trávicími enzymy.
Jak laetril funguje? Existují dvě teorie. Jedna z nich tvrdí, že laetril je vitamín a jeho nedostatek vede ke vzniku nemoci z nedostatku vitamínu – rakovině. Proto se taky někdy nazývá vitamín B17. Více příznivců má však druhá teorie.
Druhá teorie říká, že laetril je balíček obsahující jedy. Když se balíček rozbalí, jedy se uvolní. Normální buňky nemají schopnost balíček rozbalit. Umí to jen rakovinné buňky. Laetril je látka, která se snadno izoluje (pomocí určitých enzymů a v přítomnosti vody) do glukózy, benzaldehydu a kyseliny kyanovodíkové. Poslední dvě látky jsou samy o sobě jedovaté, pokud se ale vyskytují dohromady, působí synergicky a jsou ještě silnější, než když jsou zvlášť. Enzym, jenž balíček rozbaluje, se nazývá beta­glukoronidáza a vyskytuje se ve velkém množství kolem a uvnitř rakovinných buněk.
Laetril má nejlepší výsledky u pomalu postupujících rakovin v prvotní fázi zhoubného bujení. Pokročilejší fáze rakoviny se musí zpomalit. Jeden ze způsobů, jak zpomalení dosáhnout, je léčba doplněním mědi. Doplňování mědi pomáhá zpomalovat dýchání rakovinných buněk a zlepšuje tak podmínky pro působení laetrilu.

2.10.2018 - 124

Jak se zbavit rakoviny, podpůrné metody – útok na nádor 22

Salvestrol
Salvestroly jsou teprve nedávno izolované a zkoumané rostlinné látky. Můžeme je najít v ovoci a zelenině – ve větším množství, pokud jsou z ekologického zemědělství. Po lidi s rakovinou jsou výsledky přímo úžasné. Funguje následujícím způsobem. Rakovinné buňky obsahují enzymatický protein zvaný CYP1B1. Profesor Burke, spoluobjevitel salvestrolu, ho přirovnává k trojskému koni. Najdeme­li způsob, jak protein aktivovat, uvolní chemické látky z nitra rakovinové buňky, které ji rychle zabíjejí. A to je to, co dělají salvestroly – aktivují zmíněný enzym. Množství salvestrolů v jídle je bohužel nedostačující. Byl ale vyvinut koncentrovaný extrakt zvaný salvestrol. Je levný a dobře dostupný na internetu. Je tak levný, že dokonce padl návrh, aby ho užívali lidé všech věkových kategorií jako preventivní přípravek.
Zeolit (Klinoptilolit)
Zeolity jsou v přírodě se vyskytující negativně nabité minerály vytvořené spojením křemičité vulkanické horniny s čerstvou sladkou nebo mořskou vodou. Mají řadu ojedinělých vlastností. Klinoptilolit, zeolit, jenž nás zajímá, prokázal schopnost zachytit a zničit volné radikály, těžké kovy, karcinogenní látky, jako jsou nitrosaminy a dokonce virové částice. I kdyby byly zmíněné schopnosti vším, co může zeolit nabídnout, i tak by stálo za to zeolit užívat. Každý, kdo se rozhodne ho užívat, by měl vědět následující. Obecně se má za to, že zeolit nevyvolává vůbec žádné vedlejší účinky, dokud nepřesáhne jeho příjem 2 % z celkového příjmu potravy. Jediné, na co byste si měli dát pozor, je zajištění dostatečného přísunu tekutin po celý den.
Rozruch kolem zeolitu však nebudí jeho detoxikační schopnosti, ale jeho protirakovinné účinky. Při výzkumu vedeném Dr. Ljiljanou Bedric, Ph.D., na Fakultě veterinární medicíny v Záhřebu v Chorvatsku léčili 51 psů s různými formami rakoviny zeolitem. Všichni psi se zlepšili, některým z nich se dramaticky zmenšily nebo úplně zmizely jejich nádory. Po pouhém týdnu se šest psů s rakovinou prostaty zcela vyléčilo, nádory zmizely.

3.10.2018 - 125

Jak se zbavit rakoviny, podpůrné metody – útok na nádor 23

Existuje velké množství dosti slibných alternativních způsobů léčby, jež jsou vědecky podložené, anebo jsou doloženy mnoha svědectvími vyléčených lidí. Otázka zní: Proč naše kliniky tyto léčebné metody nenabízejí? Proč musí tolik lidí trpět a umírat, aniž by se dověděli o možnostech kolem nich? Bohužel, dokud nevznikne silné vlnobití ve veřejném mínění, situace se nezlepší. Čím dál více lidí si ale uvědomuje věrohodnost alternativních přístupů a stojí za to je zkoumat a lékaři musí na změnu reagovat. Změna je nevyhnutelná a nastane.
Uvedené terapie jsou účinné. A protože účinkují, výrazně ovlivňují tělesný stav. První fází jejich působení bude projevení negativních symptomů v důsledku rozpadu rakovinného nádoru. Pro tělo není dobré, když se musí najednou rychle vypořádat s velkým množstvím toxinů – zvláště když je samo o sobě v oslabeném stavu. Proto postupujeme v léčbě pomalu a opatrně. Nebojujte s příliš velkým množstvím zbraní najednou. Buďte trochu trpěliví. Vyberte si terapie, které vás instinktivně přitahují.
Některým lidem je sděleno, že jejich rakovina je neléčitelná. Odešli domů, pochopili hluboké příčiny nemoci a uzdravili se z jednoduchého důvodu, že přijali svůj osud a zjistili, že lidem v jejich okolí na nich záleží a jejich milovaní o ně pečují. Byli šťastní a pocit štěstí je vyléčil. Cílem je nechat věci plynout, přijmout je, smířit se s nimi, zkrátka se zcela uvolnit.
Dr. Hardin Jones na základě statistik zjistil, že lidé, kteří nedělali se svou nemocí nic, měli pravděpodobnost dožití čtyřikrát delší než ti, kteří se svou nemocí něco dělali. „Něco dělali“ znamená v našem případě podstoupení jednoho či více druhů ortodoxní léčby.

4.10.2018 - 126

Jak se zbavit rakoviny, podpůrné metody – útok na nádor 24

Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym „CYP1B1“. Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. „CYP1B1“ mění chemickou strukturu látky zvané „salvestrol“, která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede „salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých. „CYP1B1“ je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se „salvestrolem“, který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří látku, která působí pouze na rakovinové buňky. Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!! Zároveň je důležité vědět, že salvestrol vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin. Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek. Ale toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. Proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:
1) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
2) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1". Proto, pokud budete jíst chemicky ošetřené ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků

A ještě jedna důležitá informace na závěr:
Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém překyseleném stavu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle a to zda nejste překyseleni!!

5.10.2018 - 127

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny 1

Jedním příkladem za stovky zamlčených geniálních objevů je celoživotní práce a výzkum, který provedl Royal Raymond Rife, a který patří jednoznačně k největším a nejdůležitějším lidem v celé lidské historii, ale přitom je jeho práce stále systematicky skrývána a jeho osoba co nejvíce utajována. Vyvinul frekvenční způsob léčby širokého spektra nemocí virového a bakteriálního původu, včetně rakoviny. Pod dohledem odborné komise složené z nejprestižnějších lékařů a odborníků dokázal do 2 měsíců 100% vyléčit všech 16 pacientů v koncovém stádiu rakoviny, kteří mu byli přiděleni touto komisí k vyléčení. Už je to skoro 100 let co lidstvo zná způsob jak léčit rakovinu a většinu nemocí, ale nesmí ho používat, mluvit o něm v odborné veřejnosti. Stovky milióny lidí zbytečně trpěli, trpí a předčasně umírají pro vyšší zájmy špinavého onkologického buissnisu a farmaceutického průmyslu, Rockefelerově rakovinové lobi a samotným Archontům stojícím v pozadí a participujících na vytvořených nízkofrekvenčních energiích utrpení, strachu a smrti. Jak dlouho si to lidstvo ještě nechá líbit, než přivede k zodpovědnosti všechny zúčatněné?
Rife byl geniální vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný přes zvláštní křemennou optiku získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii. Byl dalším z celé řady géniů, jimž se globální systém snažil všemi možnými nátlakovými prostředky znemožnit předat lidstvu jejich úžasné výzkumy. V tomto případě si globálně mocenský systém dal skutečně záležet, protože jeho jméno bylo vyňato ze všech lékařských a vědeckých vyhledávačů. Jeho práce je totiž natolik převratná, že zavedení jeho výzkumu do praxe by prakticky znamenalo vyléčení všech známých virových a bakteriálních nemocí na planetě včetně rakoviny. V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součástí a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry, a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat. Moderní elektronové mikroskopy okamžitě zabíjejí to, co je zkoumáno a potom můžeme sledovat jen mrtvé zbytky organizmů. V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky, a jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.
Videa a více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

6.10.2018 - 128

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny 2

Raymond Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem individuální podpis každého mikroorganismu, potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Tak mohl stanovit příslušnou frekvenci, na které oscilují jednotlivé organizmy. Každá molekula totiž osciluje svojí vlastní frekvencí. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Rezonance zesílí vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.
Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je ozářen frekvencí a rezonancí shodnou s jeho vlastním spektroskopickým podpisem. 
Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem. Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí. Rife překonal toto omezení tak, že osvětlil mikroorganismus, (obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato interference již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry) viditelné bez jejich zabití způsobem, které ani dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.
V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, co vlastně dělá. Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX).
Rife byl nenáročný vědec, který se věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné síly napadly. Vlivem archontských sil a mocných lidí z farmaceutického průmyslu, bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.
Videa a více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

7.10.2018 - 129

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny 3

Rife pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili či schválili různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E.C Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R.T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway) a celá řada dalších vynikajících odborníků. Rife ignoroval veškeré diskuze a místo toho se soustředil na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používal stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem je rezonance. Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a následnému puknutí. Při tomto procesu absolutně nedocházelo k žádnému poškození okolních tkání. Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu, která se dostane do rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci a proto je zničena pouze sklenice. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci. Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které zničí původce například oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a dalších choroboplodných mikroorganismů.
V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat skupinu šestnácti pacientů smrtelně nemocných rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.
Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie byl 100 %.
Tento "pokus" byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení, žádné pilulky či roztoky, které jsou vznešeně nazývány chemoterapií.
Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? 
Videa a více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

8.10.2018 - 130

Je nám dlouhodobě zamlčována pravda o úspěšné léčbě rakoviny 4

Lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.
Velikost a rozsah tohoto zločinu je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí již za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?
V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.
V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.
Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky a mohla proudit energie utrpení a smrti směrem k Archontům.
Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem "Rakovinná léčba která fungovala" (The Cancer Cure That Worked). 
Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři, používajícímu tuto metodu, který upadne v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Dr. Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok – kacíř už není upalován, ale pouze vězněn, pouze někdy zde umírá na „selhání srdce“.
Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu. Každý člověk má právo na šťastný život v míru, pokoji a ve zdraví. Každý člověk by měl myslet na druhé lidi, mít k nim lásku a být ochoten pro ně něco udělat. Myslet na druhé a nejen na sebe, je jedna z nejšlechetnějších vlastností, které může člověk mít. Pokud budou lidé z jakéhokoliv důvodu ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří vládnou tomuto světu a kteří vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin a energií, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocných farmaceutického průmyslu a jiných subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k přežívání. Je na odvážných a laskavých lidech a na lidech, kteří mají zájem o druhé, toto vše změnit.
Snad se to vše brzy změní a tento brilantní vědec bude zařazen mezi největší velikány lékařského výzkumu, kteří přinesli lidstvu to nejcennější – účinný a levný lék se stoprocentní účinností, bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
Videa a více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

9.10.2018 - 131

Citronová archontská historie

Čím více mrtvých, tím lépe. Archontské krvavé hody pořádali „královské rody“ tak, že organizovaly války, kde se mrzačili a zabíjeli lidé na obou stranách, násilím do válek zatažení, často pro malichernost či zástupný problém. V takovém konfliktu vlastně nešlo o to, kdo vyhraje, ale zejména o to, aby bylo co nejvíce obětí. Zabíjení na zakázku Archontů, jak jinak než takhle musíme nazvat to, co se odehrávalo v anglické admiralitě. Nebyl totiž jediný důvod pro to, aby námořníkům nebyly podávány na moři citróny, o kterých se už dávno dobře vědělo (a to více jak 100 let), že velmi dobře léčí smrtelný skorbut.
Francis Drake roku 1577 hlásil, že se skorbut dá vyléčit citróny. Roku 1593 admirál sir Richard Hawkins dokázal ochránit svoji posádku tímto způsobem a i kapuitán Lancaster roku 1600 dokázal, že lze skorbut lehce porazit. A lze jen těžko uvěřit, že po smrti admirála Hawkinse roku 1622 byla citronová prevence v královském loďstvu zakázaná (proč asi?) a úmrtnost byla započítávána do nákladů plavby. Kapitáni verbovali o 50 až 100% posádky navíc aby vykryli přepokládané ztráty. Hloupost, arogance, povýšenost a servilita vůči archontské agendě opět zafungovala. Někteří lidé prostě nedovolí vyléčit ostatní lidi kolem sebe jednoduchými způsoby a postupy a rádi přispějí k mašinérii umírání. 
Jako obžaloba tohoto nadčasového jevu a obludné hloupé byrokratické zvrácenosti se jeví statistika sedmileté války mezi Británií a Francií v letech 1756-1763, kdy se do bojů zapojilo 184 899 námořníků a z toho zemřelo na choroby zejména skorbut 133 708 a v boji padlo 1512 mužů. Když v roce 1795 královské námořnictvo konečně zavedlo prevenci skorbutu - 30ml citronové šťávy denně na osobu, zvýšilo toto jednoduché opatření dvojnásobně bojeschopnost královského loďstva. Odhaduje se, že tato obludná praktika a pozdní zavedení tohoto nařízení stálo zbytečně život 100 000 námořníků, kteří nesmyslně umírali ještě skoro 120 roků, protože oficiální rozkaz o podávání námořníkům citronovou šťávu admirály byl vydán až v roce 1884.
Více informací na: www.c-vitamin.cz

10.10.2018 - 132

Archonti brání evoluci lidstva - Dr. Tullio Simoncini 1

Dalším, z široké škály potlačených objevů, vynálezů a převratných technologií Archonty za oponou je práce a výzkum na poli onkologie Dr. Tullio Simonciniho, který zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění. Tullio začal hledat účinné fungicidní léky a nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Houba se nedokáže přizpůsobit alkalickému prostředí, které aktivuje jmenovaná látka a postupně usychá.
Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do vyživovácí žíly vedoucí k nádoru nebo přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1983 Dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů po jeho léčbě už přítomnost rakoviny nepotvrdilo.
Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem. Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví a věřil, že budou urychleně zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo jeho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejen že neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci za to, že léčil pacienty neschváleným postupem.
Tady jsme se dostali k podstatě věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém, ovládaný skrytě Archonty. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice. Tak je nenápadně naplňována agenda degenerace a likvidace lidstva, kterému jsou znepřístupňovány výsledky jeho tvůrčí činnosti, potlačována a velmi omezena svobodná volba (základní vesmírný postulát) a to ve spolupráci se všemi tvrdě kontrovanými a ovládanými komerčními médii. 
Masmédia, vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem, zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. Vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor byl odsouzen ke třem letům vězení. Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je „bláznivý“ a „nebezpečný“ a to v době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí „osvědčenou“ a „bezpečnou“ chemoterapií.
Videa a více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

11.10.2018 - 133

Archonti brání evoluci lidstva - Dr. Tullio Simoncini 2

Tullio Simoncini objevil převratný způsob léčby rakoviny, který chtěl Systém tak jako tisíce jiných převratných vynálezů uložit hluboko do bezedného šuplíku zapomnění. Nsštěstí se ale nenechal zastrašit a poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci a jeho speciální stále potlačovaná metoda slaví velké úspěchy. V některých případech trvá léčebná procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti. Zde je internetová stránka Dr. Tullia Simoncini: www.curenaturalicancro.com. Zde je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí.Tullio Simoncini se stal velkou hrozbou pro farmaceutické lobi, protože začal úspěšně léčit lidi v poslední fázi rakoviny. Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané „kandida“ (Jedná se o kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu. Ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory). Simoncini se rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu Candida a pochopil že: „To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, je procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?“
a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie. b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil. Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou. 
Je nám tvrzeno, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání. Ovšem Simoncini uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba ničí buňky normálně fungujícího imunitního systému, který je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou neviditelnou válku globálního systému proti našemu imunitnímu systému. Náš imunitní systém je cíleně oslabován chlorem, fluorem a dalšími látkami v pitné vodě, nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života a působením chemtrails. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní systém. Plán globálního systému je prostý - snížit počet lidí v lidské populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka.

https://celostnivzdelavani.cz/

12.10.2018 - 134

Archonti brání evoluci lidstva - Dr. Tullio Simoncini 3

Plán globálního vládnoucího systému je prostý - snížit počet lidí v lidské populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Ano ale skutečný Archontí cíl je jiný: Rozložit jednotu lidstva, potlačit přirozený projev lidí jako je sounáležitost, soucit a vnuknout mu myšlenku, že na planetě je hodně lidí a tudíž je nutné, aby se k sobě lidé navzájem chovali jako dravci, aby přežil pouze ten nejsilnější, nejbezohlednější a ten, který zamlčel ostatním bytostem svého druhu co nejvíce informací, Stále to známé Archontí: „Rozděluj a panuj“ Přemnožením lidstva a vyhrocením záměrně neřešených problémů zdůvodňují, že je správné vést války, ničit nejrůznějšími způsoby životní prostředí, neléčit lidstvo skutečně efektivním způsobem, dovolit ho zabíjet dávno překonanými způsoby léčby a rozvracet postupně lidem jejich imunitní systém. To vše přinese na nižší úrovni „banksterům“ a vysoce postaveným politickým, farmaceutickým a zbrojním přisluhovačům velké zisky. Ale na té nejvyšší úrovni je naplňován skutečný a hlavní cíl, cíl Archontů, tedy co největší výroba nízkovibrační energie utrpení, strachu a zla, skryté ničení přírody a všeho organického na naší planetě, ale zejména rozdělování lidstva a stavění jednotlivých lidí proti sobě, aby se lidé sami navzájem ničili, ubližovali si, zabíjeli se a tak se karmicky zatěžovali a Archonti zůstali skryti v pozadí jako loutkovodiči. Není v zájmu Archontů, aby rostla životní úroveň všech lidí, spolupracovali spolu a pomáhali si navzájem. Pokud tedy nemocnému nestačí ke kolapsu rozvrácený imunitní systém, tak dílo zkázy dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Většina moderních „léků“ na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé. Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Zbytky imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání a rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti čekajícími na smrt. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času. Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění, ale aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě více oslabován.
Na konferenci v roce 1969 zasvěcenec dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto: „V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci.“ Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem ze strany těch nejmocnějších léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním. Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu. Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši. Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet skutečně léčit tato onemocnění.

Více na www.celostnivzdelavani.cz

13.10.2018 - 135

Archonti brání evoluci lidstva - německý lékař, Max Gerson (1881–1959) 

V roce 1936 emigroval do USA. Napsal knihu, ve které popsal 50 konkrétních případů pacientů s rakovinou, kteří se vyléčili pomocí jím naordinované diety. Když měl manuskript pro knihu téměř hotov, začal se cítit velmi špatně. Potom odhalil svoji sekretářku při krádeži této dokumentace a při jejím předání jednomu zmanipulovanému lékaři. Rekonstrukce rukopisu zabrala Dr. Gersonovi celý rok. Po dokončení knihy se Gerson opět cítil velmi nemocný. Testy prokázaly, že byl otráven arzenem, a Gerson zemřel brzy poté. Kdyby Gerson zemřel hned po prvních známkách otravy, bylo by jeho dílo navždy ztraceno. Max Gerson poznal, že rakovinu způsobuje především kumulace toxinů v lidském těle a těch se nejlépe zbavíme přechodem na vegetariánskou stravu, která mimo jiné sestává z čerstvě připravených tělo alkalizujících džusů, potravinových doplňků a léčebných klystýrů. Po jeho smrti pokračovala v propagaci jeho dcera Charlotte a její snaha nakonec vyústila v založení Gersonova institutu se dvěma klinikami.
Dr. Max Gerson, který sám trpěl silnými migrénami, se zpočátku ve svých dietetických experimentech soustředil na prevenci vyčerpávajících bolestí hlavy. V průběhu léčby speciální „migrénovou dietou“, kterou původně vyvinul sám pro sebe, se u jednoho z jeho pacientů podařilo vyléčit také kožní tuberkulózu. Tento objev dal podnět k dalšímu studiu problematiky stravování a vedl k úspěšné léčbě mnoha dalších pacientů s tuberkulózou.
Výzkum v oblasti tuberkulózy, kterému se Dr. Gerson věnoval, přispěl k jeho přátelství s nositelem Nobelovy ceny za mír MUDr. Albertem Schweitzerem. V roce 1930 byla na kliniku Dr. Gersona přijata manželka profesora Schweitzera, Helena, která trpěla již sedm let tuberkulózou. Absolvovala zde devítiměsíční léčbu. Gersonovou nutriční terapií se podařilo vyléčit dokonce i Schweitzerův vlastní diabetes (2. typu) v pokročilém stadiu. Schweitzer v průběhu let sledoval další Gersonův pokrok a byl svědkem úspěšného použití dietetické léčby také při onemocnění srdce, selhání ledvin a nakonec i rakovině.
Aby unikl vládě Adolfa Hitlera v Evropě, přestěhoval se Dr. Gerson se svou rodinou do Ameriky, kde se usídlili v New Yorku. V roce 1938 absolvoval Dr. Gerson atestace z medicíny a získal licenci k praktikování medicíny ve státě New York, USA. Po dobu 20 let až do své smrti léčil stovky pacientů s rakovinou, jejichž léčbu již lékaři po selhání všech konvenčních způsobů léčby vzdali. V roce 1958, po třiceti letech klinických experimentů, publikoval Gerson práci „A Cancer Therapy: Results of 50 Cases“ (Léčba rakoviny: Výsledky 50 případů). Tato medicínská monografie obsahuje podrobné informace o teoriích, léčbě a výsledcích, kterých se tomuto vynikajícímu lékaři podařilo dosáhnout. Většina běžných způsobů léčby a dokonce i některé alternativní postupy léčí pouze individuální příznaky, aniž by přitom braly v potaz základní příčinu choroby. Gersonova terapie je účinná u mnoha nejrůznějších onemocnění, protože obnovuje neuvěřitelnou samouzdravující schopnost organizmu, aniž by obnášela poškozující vedlejší účinky. Neléčí pouze příznaky určité nemoci, nýbrž její základní příčiny: toxicitu a nutriční deficit.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

14.10.2018 - 136

Archonti brání evoluci lidstva - léčení pomocí Gersonovy terapie

Gersonova terapie využívá při léčbě celostní přístup, který posiluje vlastní imunitní systém organizmu a další obrany při léčbě rakoviny, artritidy, diabetu a autoimunitních poruch a také řady jiných chronických potíží. Dochází ke stimulaci metabolizmu díky doplňování přirozeného hormonu štítné žlázy, draslíku a dalších doplňků a také tím, že se vyvarujeme příjmu těžkých živočišných tuků, nadměrného příjmu bílkovin, sodíku a jiných toxinů. Hojný příjem vysoce kvalitních živin, zvýšená dostupnost kyslíku, detoxikace a zlepšený metabolizmus umožňují regeneraci buněk, a tudíž celého organizmu, uzdravení a prevenci budoucích nemocí.

Gersonova strava je přirozeně bohatá na řadu vitamínů, minerálů, enzymů a mikroživin, naopak má nízký obsah sodíku a tuků a také je bohatá na příjem tekutin.
Gersonova terapie regeneruje tělo tím, že jej zaplaví živinami z téměř 10 kg organického ovoce a zeleniny denně, z čehož většina se použije na přípravu čerstvé, syrové šťávy, jedna sklenice každou hodinu, 10 až 13× za den. Klinické experimenty Dr. Gersona ukázaly, že čerstvá šťáva ze syrových potravin představuje nejsnazší a nejúčinnější způsob, jak organizmu dodat vysoce kvalitní výživu, a co je nejdůležitější, dosáhnout těch nejlepších klinických výsledků. Kávová klyzmata pomáhají játrům detoxikovat tkáně a krev. Pacienti udávají, že klyzmata zmírňují bolest a urychlují hojení. Vědecký základ pro použití kávových klyzmat je dobře doložen. Dochází ke stimulaci enzymatických systémů střevní stěny a jater a k posilování toku žluči. Jako doplňující stimulant toku žluči se používá ricinový olej. Tím se posiluje schopnost organizmu eliminovat toxická rezidua nahromaděná z prostředí a z jiných zdrojů. Detoxikace rovněž pomáhá rychleji z těla eliminovat nádory a jiné odumřelé tkáně po jejich rozkladu. Enzymy zažívacího ústrojí dále slouží k posílení absorpce živin a také se podílejí na eliminaci poškozené tkáně.

Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

15.10.2018 - 137

Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 1

Autorkou jednoho z velmi důležitých a fatálních medicínských objevů 20. století v roce 1951 je německá biochemička Dr. Johanna Budwigová, patřící mezi významné evropské autority. Byla 7× nominována na Nobelovu cenu, kterou ovšem v rámci „vyšších nezadatelných zájmů“ farmaceutického lobby nikdy nedostala. Její vědecká práce byla zesměšňována a ona sama byla často šikanována tak, že byla na návrh některé z lékařských komor velmi často předvolávána k soudu. Pokaždé ale v těchto sporech vyhrála.
„Znám odpověď na rakovinu, avšak američtí lékaři mi nebudou naslouchat. Přicházejí ke mně a pozorují mé metody a bývají ohromeni. Pak ale chtějí uzavírat zvláštní dohody, aby tyto metody mohli přenést domů a vydělávat s nimi velké peníze. Já to tak ale nechci, a tak jsem v každé zemi na černé listině.“
Dr. Budwigová učinila pozoruhodný objev: rakovinové buňky jsou takové, kterým schází na molekulární úrovni důležité nutrienty. Také zjistila, že červené krvinky u pacientů s rakovinou neobsahují tukovou složku. Toto zjištění ji dovedlo k její léčebné metodě, která se ukázala být úspěšnou až v 90 % případů. Je potřeba poznamenat, že mnoho pacientů s rakovinou k ní bylo odesíláno až ve 4. stadiu nemoci, kdy už za sebou měli neúspěšnou léčbu operacemi nebo ozařováním.
Je dokonce možné předpokládat, že pokud by její pacienti přicházeli v dřívějších stadiích nemoci a bez klasické léčby, mohla by se úspěšnost jejího léčení blížit až ke 100 %.
Doktorka Budwigová pozorně studovala vzorky krve svých pacientů a hledala nějakou spojitost mezi jejich kvalitou u nemocných a zdravých lidí. Po prostudování tisíců krevních vzorků objevila rozdíl, spočívající v tom, že zdraví lidé měli v krvi vyšší obsah tuků omega­3 než nemocní, tuků nezbytných pro správnou činnost organizmu. Začala tedy hledat nejlepší cestu, jak získat tuky omega­3, které by se vhodně rozpouštěly v lidském organizmu. Po mnoha experimentech zjistila, že vynikajícím zdrojem tuků typu omega-3 jsou droboučká lněná semínka. Ale jen takový lněný olej, který byl chráněn před teplem a oxidací, vyvolané kyslíkem a světlem, se ukázal jako dostatečně neporušený a skutečně prospívající lidskému zdraví. Totiž nesprávně získané a skladované oleje rychle zežluknou a potom naopak lidskému zdraví škodí. Doktorka Budwigová dále zjistila, že vážně nemocní pacienti s rakovinou měli v krvi na rozdíl od zdravých lidí nedostatek některých důležitých esenciálních složek, a to látek zvaných fosfatidy a lipoproteiny. Když však tyto přírodní složky podávala svým pacientům po dobu tří měsíců, nádory u nich postupně vymizely. Slabost a anémie se ztratila a životní energie se obnovila.

Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a „odhalení“

16.10.2018 - 138

Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 2

Jak symptomy rakoviny, tak i dysfunkce jater a diabetes 2. typu jde vyléčit nebo účinky nemoci výrazně snížit jednoduše konzumací dvou přírodních lahodných potravin – cottage cheese a lněným olejem (semínko). Tato kombinace potravin také velmi úspěšně rakovině předchází.
Pacienti, kteří byli příliš nemocní na to, aby mohli konzumovat už od počátku směs, byli léčeni zadržovaným klystýrem s použitím až jednoho šálku oleje denně. Pacient se pokoušel zadržet v sobě olej co nejdéle – minimálně však alespoň 15–20 minut. Když se pacientovi navrátily síly alespoň natolik, že mohl být krmen ústy, mohla se mu začít podávat směs.
Dr. Budwigová u těžce nemocných také používala olejové zábaly. Olej býval nanášen na celý povrch těla, přednostně ale vždy do podpaždí, na prsa a do třísel, protože zde jsou koncentrovány lymfatické dráhy. Také byl aplikován na oblasti kolem postižených orgánů. Olej byl na kůži ponecháván asi 15–20 minut a pak bylo tělo omyto teplou vodou. Pacient si pak na krátkou dobu odpočinul, zatímco se olej vstřebával hlouběji do pokožky díky roztaženým pórům. Nakonec bylo použito mýdlo, houba a teplá voda, aby se kůže zbavila i posledních zbytků oleje.
Jakmile pacient získal dostatek síly, aby se mohl najíst, začala mu postupně být dávána směs, až byl schopen zkonzumovat asi 230 gramů denně. V tomto období nebylo potřeba dodávat další výživu – výjimkou byl pouze med nebo čerstvé ovocné šťávy. Pokud to bylo pro pacienta příliš náročné, dávalo se mu trochu šampaňského, protože tělo s ním směs přijímá snadněji než s medem nebo džusem.
Jakmile se začalo pacientům dařit lépe a byli schopni přijmout větší množství směsi, začalo u nich období intenzivní terapie, trvající v průměru asi 3 měsíce. Po této periodě následovalo období, kdy se pomalu snižovalo množství podávané směsi a bylo potřeba vydržet až do návratu zdraví.
Jakmile pacienti dosáhli zlepšení, bylo jim doporučováno sedět krátkou dobu na slunci.
Pokud zjevné projevy nemoci ustoupily, Dr. Budwigová trvala na tom, aby její pacienti stále užívali udržovací dávky kvůli další prevenci. Tyto dávky by bylo možné považovat za potřebné pro každého, kdo se chce vyhnout vážnému onemocnění, a také pro ty, kteří se zbavili příznaků svého onemocnění rakovinou. Tato preventivní dávka byla vypočítávána podle tělesné váhy: na každých 50 kg jedna čajová lžička oleje.¨

Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a odhalení“

17.10.2018 - 139

Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 3

Dieta Dr. Budwigové pomohla po více než deseti letech klinické aplikace tisícům lidí, dokonce bylo dokázáno, že byla úspěšná i tam, kde selhal ortodoxní způsob léčby.
Po seznámení se s dosaženými léčebnými úspěchy Dr. Budwigové se mnozí vědci na celém světě začali zajímat o lněný olej a studovat jeho účinky. Výsledky množství výzkumů uskutečněných v 90. letech minulého století byly přinejmenším působivé. Léčebné úspěchy Dr. Budwigové jsou skvěle zdokumentovány a obstály na výtečnou i při zkoušce před opoziční konvenční lékařskou institucí. Mnoho vynikajících lékařů a odborníků na výživu dnes kráčí v jejích šlépějích. V roce 1967 Dr. Johanna Budwigová v rámci rozhovoru v německém rozhlase řekla povzbuzující větu pro její možné klienty (po neúspěšných operacích a radioterapiích): „Dokonce i v těchto případech je možné za několik málo měsíců navrátit zdraví, po pravdě řečeno asi v 90 % případů.“
Při jakékoliv léčbě je absolutně zakázán cukr. Dále jsou to veškeré živočišné tuky, všechny salátové omáčky (včetně v obchodech prodávaných majonéz), veškeré druhy čerstvého masa (může obsahovat chemikálie a hormony), máslo, umělý jedlý tuk, konzervované maso a uzeniny. Konzervační prostředky blokují látkovou výměnu vyvolanou lněným olejem.
• Protirakovinové látky se ve lněném semínku nacházejí nejen ve slupce, ale i uvnitř semínka, proto ho musíme semlít (ve mlýnku na mák nebo kávu) a ihned konzumovat (Pozor – nemlít do zásoby), maximálně do 2 hodin po rozemletí.
• Účinek se dostavuje jen v surovém stavu – bez tepelné úpravy (pro jiné léčebné účely se semínko používá vcelku a po zalití studenou nebo vřící vodou).
• Lněné semínko (olej) se musí vždy konzumovat spolu s potravinami bohatými na bílkoviny, které obsahují síru (sýry, ořechy, cibule, pór, česnek, pažitka). Nejlepší kombinace je cottage cheese, tvaroh, kefír nebo jogurt. Proč? Tuky se stanou ve vodě rozpustné jen tehdy, pokud se sloučí s bílkovinami, čímž se zvýší jejich vstřebatelnost. Pokud se toto neuskuteční, mnohé životně důležité funkce se oslabí, ba až poškodí. Tělo za nepřítomnosti síry olej nerozloží na formu rozpustnou ve vodě, takže lněný olej spíše škodí, než léčí. Jako první poklesne zásobování organizmu dostatečným množstvím kyslíku.
• Léčebná kúra trvá 3 měsíce. V průběhu následujících 3 týdnů postupně snížíme dávku na 1 polévkovou lžíci denně.
• Preventivní dávka je denně 1 polévková lžíce bez přestávek.
• Tajemství účinku: Lněné semínko je složeno ze 42 % tuků a 28 % vlákniny, je vynikajícím zdrojem omega­3 mastné kyseliny, lignanů a vlákniny. Všechny tyto tři složky jsou důležité a společně přispívají k zachování zdraví. Omega-3 jsou klíčem k využití dalších mastných kyselin v těle.
– Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a odhalení“

18.10.2018 - 140

Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 4

Lněný olej
Lněný olej obsahuje dvě esenciální polynenasycené mastné kyseliny, které si tělo člověka není schopno samo vyprodukovat a podobně jako vitamíny a minerály je může získat jen prostřednictvím stravy. Jako většina rostlin obsahuje esenciální linolovou kyselinu (omega­6), která je nevyhnutná k přežití. Ale na rozdíl od většiny olejů obsahuje největší množství další esenciální mastné kyseliny, alfa­linolenovou kyselinu (ALA). Jedná se o výchozí mateřskou sloučeninu všech omega­3 mastných kyselin, které jsou nevyhnutně důležité nejen pro zachování zdraví, ale života vůbec. Tělo si část z nich promění na blahodárné prostaglandiny, které jsou schopny zabíjet nádorové buňky. Nedostatek ALA (což je typické pro takzvaný západní – nezdravý způsob stravování) je zodpovědný za tvorbu škodlivých enzymů, takzvaných oxydáz, které indukují růst nádoru a jsou příčinou mnoha chronických poruch. Denní klinicky ověřená dávka bez vedlejších účinků je třicet gramů lněného oleje pro dospělou osobu.
Lignany Jsou nejvýznamnější složkou slupek lněného semínka. Lněné semínko je nejbohatším potravinovým zdrojem lignanů. Obsahuje až 100násobné množství v porovnání s jakoukoliv jinou rostlinnou potravou. Jenže při lisování a následné filtraci se zhruba 98 % lignanů odstraní. Výjimečně výrobci vracejí lignany zpět do oleje, ale je to neúměrně drahé. Proto je ideální kombinovat olej souběžně s rozemletými semínky. Lignany mají antioxidační účinky a zjistilo se, že mají i významné účinky v metabolizmu a funkci hormonu estrogenu. Účinkují v těle jako slabé estrogeny a působí proti silnějšímu estrogenu vlastního těla. Střevní bakterie proměňují lignany na enterolakton a enterodiol, ty se vstřebávají skrz střevní stěnu a putují k tkanivům a do krve. Navazují se na hormonální receptory v prsních buňkách, ale i v buňkách pochvy a vaječníků a tak snižují nadměrný účinek lidského estrogenu. Zjistilo se, že dostatečná hladina enterolaktonu v krvi snižuje riziko rakoviny prsu. Například Dr. Lillian Thompsonová z University of Toronto podrobila výzkumu ženy s čerstvě určenou diagnózou rakoviny prsu. Tyto ženy potom denně dostávaly k jídlu rozemletá lněná semínka (25 g). Mezi diagnózou a operací uběhly v průměru asi tři týdny a výsledek předčil očekávání. Při operaci, když lékaři nádor odstranili, zjistili, že se výrazně zmenšil. Jiné studie ukázaly, že vysoká spotřeba mastných kyselin omega­3 a lignanů je spojená s významně nižším výskytem rakoviny tlustého střeva, prsu a kůže.


Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „geniové v šuplíku“ a odhalení“

19.10.2018 - 141

Léčení rakoviny pomocí terapie Dr. Johanny Budwig 5

Vláknina - plní významnou úlohu při omezování rizika rakoviny. Váže škodlivé chemikálie – karcinogeny, které díky ní vyloučíme dřív, než je stihneme přijmout do orgánů těla a tak si je poškodit. Dále vláknina ve střevech vytváří příznivé prostředí pro užitečnou bakteriální flóru. Navíc se účinkem střevních enzymů a mikrobů rozloží na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které mají protirakovinový účinek.
Fytoestrogeny – jde o látky, které jsou podobné ženským pohlavním hormonům a pomáhají v redukci projevů menopauzy.
Slizy – pomáhají změkčovat stolici a jsou účinné proti zácpě. Jak už bylo uvedeno výše, od počátku užívání buďte co nejvíce na sluníčku, ne nutně na přímém, ale spíše pod stromem. Z praxe totiž vyplývá, že vlnová délka slunečního světla pronikajícího listy zbarvenými chlorofylem léčení urychluje. (Koumáci už vymysleli „zelené“ lampy, které mají víceméně stejnou vlnovou délku jako sluneční světlo po průchodu listím a toto světlo samo o sobě lidem dost pomáhá, i když vyléčení samo nezajistí.)
Směs Dr. Budwigové:
• 1–2 hrnky cottage cheese, tvarohu, kefíru, jogurtu
• 2–5 polévkových lžic lněného oleje (panenský, za studena lisovaný)
• 1–3 polévkové lžíce čerstvě rozemletých lněných semínek (meleme jen krátce a do 10 minut se musí zpracovat)
• Dostatek vody, aby to bylo jemné, a špetku kajenského pepře (volitelné: troška česneku, červeného pepře, šampaňského vína)

Doporučovaný poměr je jeden díl oleje na tři díly sýra. V případě, že použijete jogurt nebo kefír, bude potřeba zvětšit jeho množství až na trojnásobek (poměr pak bude až 1 : 9). Pro dosažení krémovější směsi je možné přidávat i mléko. Při léčení je vhodné začít první týden či 10 dnů s poměrem 1 : 1 a pak další týden nebo 10 dnů 1 : 2 a po stejné době dávku ustálit na 1 : 3. V případě kefíru a jogurtu 1 : 3, 1 : 6 a dávku ustálit na 1 : 9. Od počátku užívání směsi buďte přiměřeně na sluníčku, ne nutně na přímém, ale spíš pod stromem.
Další vhodné doplňky kúry s lněným semínkem
Při jakékoliv dietě je nevyhnutné nezapomínat na dostatečný, ne však nucený příjem tekutin, jakými jsou – voda, urologické/ledvinové čaje (list břízy bělokoré, přeslička rolní, zlatobýl obyčejný, kopřiva, rdesno ptačí), zelený čaj – vše neslazeno, nebo jen minimálně, a to medem. Při rozpadu rakovinových buněk se uvolňují toxické látky, které je třeba odvést z těla ven. Proto je žádoucí užívat současně šťávu z červené řepy (3 řepy, 2 karotky, 1 celer, 1 brambor velikosti slepičího vejce, 1 petržel).
Průběh a výsledek kúry podpoříme úplným vyloučením cukru, živočišných tuků, omezením příjmu masa na minimum a zároveň stravováním se dle zásad dělené stravy, která trávení odlehčí a je nápomocna dalším léčebným a protirakovinovým procesům.
Doporučení pro konzumaci lněných semínek
Pokud užíváte potravinové doplňky, doporučuje se konzumovat lněná semínka v jinou dobu, aby nebylo ovlivňováno jejich vstřebávání – 1 hodinu před a 2 hodiny po užití.
Lněný olej se rychle zkazí za přístupu kyslíku, tepla a světla. Žluklý olej je zdraví škodlivý, a proto musí být pečlivě vyrobený olej v neprůsvitných nádobách a chlazený po dobu, než se spotřebuje.

Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „géniové v šuplíku“ a odhalení“

20.10.2018 - 142

Výzkum Rex Newnhama

Rex Newnham zjistil zajímavou věc. Existují oblasti, kde je vysoký výskyt revmatismu a jiné, kde je jeho výskyt nízký. Rex pracoval v šedesátých letech ve výzkumu půdy a rostlin v Perthu, v západní Austrálii. Díky tomu věděl, že metabolismus vápníku v rostlinách podporuje bór. A protože v té době začal sám trpět artritidou, začal uvažovat: „Když bór pomáhá zpracovat vápník rostlinám - možná by mohl pomoci i mně?“ Rozhodl se, že to vyzkouší. Začal brát 30mg boraxu denně a do tří týdnů byly všechny otoky, ztuhlost a bolesti pryč. Oznámil svůj objev zdravotním autoritám, avšak ty nereagovaly.
Lékařská věda dodnes tvrdí, že neznají příčinu vzniku osteoporózy, revmatizmu a artritidy. Nicméně, někteří lidé byli nadšeni jeho zkušeností a chtěli po Rexovi recept. Rex začal lidem pomáhat. Začal vyrábět pilulky s přesně, účinně a bezpečně dávkovaným boraxem. Výsledky byly úžasné a zprávy se šířily od úst k ústům takovou rychlostí, že do pěti let prodával 10 000 balení pilulek měsíčně. To už přestal zvládat podomácku, a proto se spojil s jednou farmaceutickou firmou, aby výrobu převzala a uvedla na trh ona. Odpověděli mu, že nemají zájem, protože by borax konkuroval jejich podstatně dražším přípravkům a omezoval jejich příjem a hlavně jejich zisky. Rex tedy musel pokračovat dál sám. Nicméně brzy po tom se v Austrálii objevil náhle „zničehonic“ nový zákon, který vyhlásil bór a jeho sloučeninu za jed, a to v jakékoliv koncentraci. Vládní zdravotní komise pak udělila Rexovi pokutu za prodej jedu, což efektivně zastavilo šíření jeho léku na osteoporózu a revma. 
Nikdo vám neřekne, že kyselina boritá byla dříve bohatě užívána jako konzervační činidlo v potravinách, protože efektivně zabraňuje vzniku plísní. Jenomže tím dostáváte do těla potřebný bór a nedostali byste osteoporózu, revma nebo artritidu. Tak byl zařízen zákaz používání kyseliny borité v potravinách.
Více informací na: www.celostnivzdelavani.cz – „géniové v šuplíku“ a odhalení“

21.10.2018 - 143

Léčba rakoviny podle MUDr. Kamila Jurkoviče

MUDr. Kamil Jurkovič se odvážil v Trenčíně vyzkoušet své objevy na pacientovi s rakovinou, který byl jako nevyléčitelný odeslán z nemocnice domů umřít. Stav pacienta se zlepšil a uzdravil se (žil pak ještě 13 let).
Dr. Jurkovič zjistil, že zhoubné nádory produkují látky, díky kterým ovlivňují činnost štítné žlázy tak, aby si zabezpečily přednostní dodávku živin ke svému enormnímu růstu. Tím si zajišťují dominantní postavení v koloběhu zásobování živinami - na úkor ostatních orgánů. Nádor se v podstatě pasuje na nejdůležitější orgán v těle. Zároveň stimuluje štítnou žlázu ke zvýšené činnosti, což zrychluje metabolismus. Logickým závěrem bylo omezit metabolismus nádoru utlumením činnosti štítné žlázy. Na to použil lék tyreostatikum. Utlumení štítné žlázy mělo za následek omezení přísunu živin do nádoru a jeho odumírání a vymizení.
Pravdivost a správnost jeho objevu dokazuje to, že pokud budete blokovat zdravou štítnou žlázu, bude reagovat zvětšením svého objemu (vznikne vole). Toto se však u pacientů s rakovinou nestane. Štítná žláza se začne zvětšovat až po zmizení nádoru a je to signálem, že je pacient uzdravený. Pak se ukončí podávání tyreostatika a štítná žláza se upraví zpět na normál. Dr. Jurkovič dále zjistil, že nádor, aby získal své dominantní postavení, narušuje funkci dalších orgánů v těle (například kostní dřeň a krvetvorbu) a oslabuje obranyschopnost - imunitu. Součástí jeho léčebného postupu tedy bylo i maximální zvýšení obranyschopnosti těla. V roce 1975 měl již pohromadě tolik výsledků a tolik uzdravených pacientů, že se obrátil na Onkologický ústav v Bratislavě s prosbou o pomoc a spolupráci při dalším výzkumu. Místo uznání a ocenění však dostal zákaz pokračovat v této činnosti. Protože neposlechl, byl v roce 1978 předvolán před komisi, kde ho odsoudili jako šarlatána, přesto že jim ukázal vyléčené pacienty, které oni poslali domů zemřít a předložil jim kompletní výsledky své práce. Dostal příkaz okamžitě přerušit léčbu posledního pacienta. Upozornil komisi, že takový postup bezprostředně ohrozí život pacienta. Přesto byl direktivně donucen přerušit léčbu. Nepomohly ani protesty zoufalého a šokovaného pacienta. Pacientovi se vrátily bolesti a do dvou měsíců zemřel.
Po pádu komunismu se vrátil ke své práci. Od roku 1992 do roku 2003 ve svém volném čase přeléčil 550 pacientů, poslaných domů zemřít. Výsledky podrobně zpracoval a v souladu se zákonem podal přihlášku nové metody léčení na Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky k oficiální verifikaci.
A výsledek? MUDr. Kamil Jurkovič má zakázanou činnost lékaře.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

22.10.2018 - 144

Léčba rakoviny podle Dr. Karla Fortýna

Politická nespolehlivost odsoudila vynikajícího chirurga Dr. Karla Fortýna k práci v neklidném pohraničí. V roce 1957 operoval v Sokolově průstřel žaludku a objevil, že postřelený má břišní dutinu zcela vyplněnou nádory. Nebylo možné je odstranit. A protože krvácely, nezbylo mu nic jiného, než podvázat přívod krve od nádorů a nechat je v těle. Ačkoli udělal maximum, život pacient odhadoval na hodiny. Ale stalo se něco nečekaného. Pacient nejenom že nezemřel, ale po několika dnech se jeho stav dramaticky zlepšil. Rakovina z těla zmizela a pacient se uzdravil. Žil více než 10 let a zemřel z úplně jiného důvodu. To probudilo Fortýnovu zvědavost a nadšení. Intenzivně studoval a cítil potřebu pokračovat a odhalit pravdu. Objevenou metodu nazval devitalizace. V roce 1971 se stává externím spolupracovníkem v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Se svým vědeckým týmem experimentálně prověřuje svou metodu, operuje stovky zvířat a nade vší pochybnost dokazuje její úspěšnost. Posílají své výsledky na onkologii do Brna. Nikdo se ani neozve. Totální nezájem. Vyzbrojen zkušenostmi pomáhá asi 20-ti lidem s rakovinou, protože mu je líto nechat je umřít v nelidských bolestech. Nezveřejňuje to, bojí se perzekucí... 
Všech jeho 20 pacientů se do jednoho uzdravilo. Doktor se marně roky snaží popularizovat svůj objev. Snaží se výsledky svého objevu publikovat doma i v zahraničí, ale popisovat výsměch a nařčení ze šarlatánství, kterého se mu dostávalo, by samo o sobě vydalo na samostatnou knížku. Využije proto příležitost a svěřuje vše zvídavému režisérovi z televize. A tak se o této metodě dozvídá 6. 9. 2000 celý český národ. Informace okamžitě vzbuzuje rozruch, avšak na režiséra se obořuje ministerstvo zdravotnictví, jak si mohl dovolit zveřejnit tuto reportáž. 
Dr. Fortýn zatím analyzuje chemické procesy v těle. Likvidace odumírajících buněk v nádoru aktivuje imunitní systém, který se naučí maligní buňky rozeznávat a pak je schopen zlikvidovat i další nádory a metastázy v těle. Podmínkou úspěšnosti je dobře fungující imunitní systém. Nádor je nutné podvázat z obou stran, aby nemohl vysílat tělu klamné signály. Lékaři se snaží objev Dr. Fortýna zesměšnit a odmítají ho, nechtějí jej ani prozkoumat ani ho ověřit. Argumenty jsou ubohé a směšné. Pobouření a tlak veřejnosti v té době sílí. Dr. Fortýn začíná dostávat výhružné dopisy a telefonáty, aby výzkumů s devitalizací zanechal. Nic si z nich nedělá a pokračuje dále. Na Silvestra r. 2000 telefonuje s manželkou a říká, že jedl klobásu, ale že měla divnou chuť. 1. ledna má velké střevní problémy, které se stupňují. 4. ledna pro něj přijíždí jeho spolupracovníci, aby ho odvezli do nemocnice, avšak po cestě k autu se zhroutí a umírá. Oficiální zpráva říká, že na plicní embolii. Tlak veřejnosti však pokračuje. Tragikomicky působí vyjádření předsedy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, Prof. MUDr. Jana Dvořáčka, který odmítá klinické pokusy s argumentem: "Pokusy na lidech dělal prý naposledy doktor Mengele".
Požívání této metody je nakonec doktorům celoplošně zakázáno pod pohrůžkou odebrání doktorské licence. Spolupracovníci Dr. Fortýna jsou předvoláni před mocné a je jim zakázáno o devitalizaci poskytovat jakékoli informace.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

23.10.2018 - 145

Umlčený Wilhelm Reich 1

Proutkaření dokazuje, že probíhá interakce mezi částí lidské nervové soustavy a přítomností podzemní vody. Konvenční věda nám ale stále neústupně tvrdí, že nejsme nijak propojení s okolím. Reich věřil, že existuje energie vědomí, že se jedná o energetické pole, které je možné změřit, lze ho koncentrovat a umístit do tzv. orgonové krabice a s jeho pomocí zvýšit a zlepšit zdraví. Zkoumal též spontánní vznik života z neživého materiálu. Zkoumal existenci vyšší energie, která nás tvoří, přičemž DNA pro ni funguje jako anténa.
Wilhelm Reich byl další vědec, který zpochybnil nám vnucované "pravdy" a zaplatil za to tu nejvyšší cenu, ztrátu svého vědeckého postu, uvěznění a nakonec přišel i o svůj život.
Jeho převratným objevem bylo to, co nazval kosmická orgonová energie, které ruští vědci pak začali říkat torzní pole, jenž je zdrojem veškerého biologického života, živé a vědomé mysli. Je to podstata tance vědomí, který vytváří veškerou existenci, jak ji známe, ve které si pouze nevzpomínáme, kým jsme. V rámci velkého kosmického experimentu jsme se jen egoisticky oddělili od společného vědomí, abychom se po osvícení mohli znovu sjednotit s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou. Reich studoval spolu se Sigmundem Freudem projevy a potlačování mocné sexuální a orgastické energie a na základě tohoto výzkumu nazval neznámou energii orgon. Byl přesvědčen, že když se vytvoří orgonová energie, tak se také vytvoří pole toroidní energie. Zjistil, že příroda vytváří a uvolňuje orgon a v té chvíli se tvoří malé toroidní energetické částice, které nazval biony.
Pokud proudí tato energie, jste zdraví, šťastní, pokud ne, začnete mít psychologické, fyzické a zdravotní problémy. Pokud do vašeho těla proudí energie, ale vy ji jen vstřebáváte a nijak ji neuvolňujete tak ve vás zemře a vzniká tak mrtvý orgon. Když jste šťastní a děláte to, co vás baví, pak toto láskyplné vědomí vytváří léčivou energii. Toto vše souvisí i s placebo efektem a s léčivou silou vědomí, která tak přímo ovlivňuje biologickou podstatu organizmů.
Nevybitá energie je jedna z důležitých příčin vzniku nemoci (cvičení, fyzická práce, sex, pohyb, sport jsou velmi důležité pro zdraví). Pokud se člověk stáhne strachem, nevybitým napětím, shrbí se, tělo začne chátrat. Právě strachem a napětím globální systém oslabuje, ničí a postupně zabíjí lidstvo.
Vzorec: napětí, náboj, výboj, relaxace je vzorec života, zdraví a vytváření pozitivních částic bionů, modrých kuliček energií, měřitelných pod mikroskopem. Vytváření napětí, strachu, negace bez vybití a relaxace je zdrojem nemocí, proto je třeba nepotlačovat pocity, být nad věcí, projevovat svou tvořivou mysl, být upřímný a ctít pravdu.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

24.10.2018 - 146

Umlčený Wilhelm Reich 2

Nám vnucený chtonický systém ničí a odstřihává pupeny na stromě poznání, ze kterých by mohly vykvést myšlenky, že existuje skutečný bůh nebo duchovní energie nebo jakýkoliv typ božské moci ve vesmíru. Bez tohoto poznání a poznání kosmických zákonitostí jsme jako lidstvo snadno kontrolovatelní a zneužitelní.
Reich objevil léčivé účinky orgonové energie a rakovinové buňky pod jejím vlivem mizely. Přístroji, kterými léčil, dosahoval úžasných výsledků a je logické, proč farmaceutická lobi a FDA proti němu tak tvrdě vystupovala.
Už koncem 30tých let vyvinul Reich přístroj, kterým dokázal velmi pozitivně ovlivňovat zdraví, byl schopen velmi účinně a rychle uzdravovat onkologické pacienty k velké nelibosti FDA a farmaceutické mafie. Vytvořil léčebné přístroje - orgonové krabice, které vytvářely léčivý orgon a také zjistil, že největším generátorem orgonu v našem prostředí, je slunce. Zjistil, že kovy neprve přitáhnou orgonovou energii a jak ji přitáhnou, tak ji začnou odpuzovat. Přitahují orgonovou energii z okolního prostředí. Orgon zastiňuje PVC, plast a zejména hliník. Orgonová krabice je vyplněna střídavě kovy z organickým materiálem, a tak dochází střídavě ke vstřebávání a odrážení orgonu, což vytváří vertex, který generuje více orgonu uvnitř krabice, jak kdekoliv jinde v přírodě.
Byly zaznamenány ohromující výsledky v léčbě. Veliké bolesti u pacientů mizely téměř okamžitě. Mnoho pacientů, které lékaři poslali domů umřít, se zde spontánně vyléčila z rakoviny. Byly prováděny pokusy i s rostlinami a ty v orgonové krabici rostly mnohem rychleji. Jde o prokázanou vědu. Tato věda se znovu obnovuje, ale oficiálně o ní neuslyšíte, protože ohrožuje Ilumináty a farmaceutický průmysl. Nakonec byl Reich šikanován, prošetřován, uvržen do vězení, kde zemřel na "selhání srdce" ve věku 61 let.
Wilhelm Reich byl napadnut vládou a jeho knihy byly doslova spáleny. Vláda vytvořila komando, které jezdilo po univerzitách a veřejných organizacích a jeho knihy byly zabavovány a páleny jako ve středověku. Až do 80tých let jsme se o orgonu nemohli nikde dočíst, protože žádné knihy oficiálně neexistovaly. Nemohli jste o orgonu mluvit, psát, zmiňovat ho ani ho praktikovat ve formě nějaké terapie. Reich zjistil, že vesmír je vědomý a živý a energie, která ho vytváří je též vědomá a živá. Energie orgonu je všudypřítomná, ale má různou koncentraci. Orgon je medium pro elektromagnetické jevy v těle, i ve vesmíru. Je zdrojem elektromagnetizmu a gravitace, je neustále v pohybu a tvoří stále dokonalejší jednotky, které jsou ohniskem kreativní aktivity. Biony jsou jako prvotní semínka života. Hmota vzniká z bezhmotné orgonové energie, která je zodpovědná za projevy života.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

25.10.2018 - 147

Umlčený Wilhelm Reich 3

Část výzkumu Reicha odhaluje to, že tam kde je vlhkost a stromy, vznikají mikroorganizmy, probiotika a my do sebe vdechujeme tuto formu energetické a biologické potravy. Tam, kde je pouze mrtvý orgon, vzniká chaotické lidské myšlení a vytváří se patogeny nemoci. Naše vědomí pak vytváří toxické mikroorganizmy. Svým myšlením vytváříme život, více než si uvědomujeme. A proč se vytváří někde toxické mikroorganizmy? Příroda má imunitní systém a Země se tak brání proti nedostatku lásky.
My si arogantně myslíme, že můžeme beztrestně udělat cokoliv, ale není tomu tak. Příroda podporuje lásku a každá činnost přináší karmický následek. Příroda se ale brání a udělá třeba to, že biologický život zničí. Pokud ubližujete mnoha lidem, tak pak třeba zemřete při autonehodě. Karma má mnoho „pracovníků“, kteří neustále zařizují tyto zdánlivě náhodné věci jako třeba říznutí se do prstu, ukopnutí si palce a všichni kolem vás jsou vaším zrcadlem. Děje kolem vás se nestávají náhodně. Když onemocníte, potřebujete láskyplné jednání a uvědomíte si: „Bože co jsem udělal špatně...“ V nemoci usilujete o uzdravení a otevíráte své srdce. Už v letech 1936 - 1939 se Reich zabýval tím, že se tvoří dobré energie ve formě probiotik a nebo špatné ve formě choroboplodných mikrobů a virů. Reich prokázal tvorbu mikroorganizmu ve sterilním prostředí, kde byla jen voda, SO2 (a frekvence) a zpochybnil dosavadní vědecké teorie a ukázal jejich absurditu. Většina lidí podporována ortodoxní vědou se tomu, že mikrobi vznikají, spontánně vysmívají, říkají, že je to něco, na čem si skeptici ukazují svoje ego a dělají z nich konspirační teoretiky. Ale důkazem jeho teorie je třeba to, že byl prokázán vznik plaktonu na oknech vesmírných stanic (voda+Schumanovy frekvence). Pod mikroskopem pozoroval sterilní oblasti, kde se spontánně množili mikroorganizmy, objevil se modrý záblesk a z ničeho nic se objevili mikroorganizmy, které se začali pohybovat, zářili modrými světly, měli kulovitou formu. Reich jim začal říkat biony. Podle oficiální vědy je spontánní plození nemožné, protože vědu řídí Ilumináti a oni nechtějí, abychom tohle věděli. Tato skutečnost totiž má průlomový charakter a ihned přináší další otázky a odpovědi, zejména bourá představu o naší výjimečnosti ve vesmíru a ukazuje naopak fakt, že vesmír je plný mimozemského života.
Experimenty W. Reicha byly zopakovány v 90. letech díky práci Dr. Pachecoa. Použil nejčistší písek z pláže Venezuely, zahřál ho na 100°C a smíchal se sterilizovanou vodou. Tedy H2O+SO2. Po 24 hodinách seškrabal povrch zkumavky a v tomto vzorku se tvořili mikroorganizmy.
Otec Charlese Darwina byl zednář 33. nejvyššího stupně a to něco naznačuje... tady jsou kořeny Darwinovy teorie a modelu přirozeného výběru, která znamená to, že nejlepší zabiják je ten, který je nejvyvinutější. Pokud jste v duchovní sektě, tak budete vědu směřovat k tomu, v co věříte, třeba k tomu, že Bůh je to, že přežijí jen ti nejsilnější, Charles Darwin těsně před smrtí svoji teorii sám zpochybnil a odvolal, ale o tom, řízená věda globálním prediktorem již nehovoří.
Vraťme se k identitě, která nás a vesmír stvořila. Buďme mírumilovní a láskyplní. Ztišme se a naslouchejme... Životní síla je kolem nás, když cítíme inspiraci. Energie, která námi prostoupí, musí být zdravě vybita přes tvořivost a zdravou komunikaci. Jak toto proběhne, vytvoří se ve vašem těle probiotika a to co vaše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a vitální. Tato energie také rozkládá choroboplodné mikroby a bakterie, které by vás připravovali o zdraví a vitalitu. Kolem nás existuje životní síla, kterou musíme správně využít.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

26.10.2018 - 148

MUDr. Rath celosvětově uznávaný obránce práv pacientů

MUDr. Rath vedl výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny. Je zakladatelem vědeckého pojetí buněčné medicíny a role mikroživin a biokatalyzátorů na buněčné úrovni. V roce 1990 odešel do USA, přijal nabídku dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Linuse Paulinga a úzce s ním spolupracoval v oblastech výzkumu výživy.
MUDr. Matthias Rath objevil hlavní mechanizmus pro kontrolu rakoviny pomocí speciálních mikroživných látek (lysin, vitamín C, niacin) a tím se samozřejmě stal terčem útoku farmakartelu, protože si jeho terapii a účinné látky nemohli patentovat. Výsledky jeho úžasného výzkumu jsou skoro dvacet let blokovány a je bráněno ze strany farmaceutické loby, aby tyto důležité poznatky byly uvedeny do praxe, jako celá řada dalších převratných léčebných postupů.
MUDr. Rath se stal celosvětově uznávaným obráncem práv pacientů a získal řadu uznání za občanskou odvahu, se kterou se postavil farmaceutickým zájmům. Založil se skupinou lékařů, právníků a pokrokových lidí nadaci zdraví, která podporuje široké aktivity na poli lidského zdraví, sociální spravedlnosti a zachování míru. Nadace se stala pokračováním myšlenek laureátů Nobelových cen míru jako Linuse Paulinga, Alberta Schweitzera a Martina Luthera Kinga.

Výňatky žaloby na farmaceutické korporace
MUDr. Matthias Rath a kolektiv lékařských odborníků a právníků podali žalobu u mezinárodního soudního dvora v Haggu na všechny, kteří se podílejí na genocidě lidské rasy prostřednictvím farmaceutického monopolu.
Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli "obchodu s chorobami"...
Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti a proto spustili globální kampaň k podkopání autority ICC za účelem vyhnout se mezinárodnímu právu a aby mohli pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva.
Každá fyzická osoba a každá vláda je tímto vyzvána aby se účastnila na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.

Více informací v článku Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu na www.celostnivzdelavani.cz

27.10.2018 - 149

MUDr. Rath - žaloba na farmaceutický průmysl 1

Výňatky ze žaloby na farmaceutický průmysl MUDr. Matthiase Ratha a jeho týmu
Ve 20. století vybudovaný farmaceutický průmysl byl organizován s cílem dosáhnout kontroly systémů zdravotní péče po celém světě systematickým nahrazováním přirozených nepatentovatelných terapií patentovatelnými, tedy syntetickými léky. Tento průmysl se nerozvinul sám od sebe. U jeho počátků stál investiční záměr hrstky nejbohatšíchpodnikatelů, kteří bez nejmenších výčitek svědomí vědomě definovali lidské tělo jako vlastní tržiště za účelem zmnožení svého majetku.
Řídící silou tohoto investičního průmyslu byla Rockefeller Group. Ta na přelomu 19. na 20. století již kontrolovala více než 90% petrochemického obchodu ve Spojených státech a hledala nové globální investiční příležitosti. Další investiční seskupení aktivní v této oblasti se vytvořilo kolem Rothschildovy finanční skupiny.
Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby, rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a tyto choroby by mohly být do značné míry již dávno eliminovány. K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem - expanze globálního odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů. Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi. Prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob. Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě, v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy dokonce řízeny lobisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového "obchodu s nemocemi", čímž je ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.
Více nawww.celostnivzdelavani.cz

28.10.2018 - 150

MUDr. Rath - žaloba na farmaceutický průmysl 2

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů "zdraví" - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje produkty, které pouze mírní symptomy, zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího obchodu. K zakrytí tohoto podvodu tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích léčebných terapií. Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány nejrůznější skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím nemocem vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe. Chemoterapeutické drogy a údajná léčba rakoviny ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti a dokonce už i pár měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně důležitých zdravotních výhod přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického "obchodu s chorobami". Za účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako "vědecká" a dokonce "etická léčiva", zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako "nevědecké".
Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat "obchod s chorobami" a dopouštět se tak nových zločinů.
Obvinění před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní vitamín C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin. Na základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

29.10.2018 - 151

Úspěšnost chemoterapie i podle konzervativních kritérií, je jen asi 2%.

Jak bylo také přiznáno ve studii publikované v deníku Clinical Oncology v roce 2004, úspěšnost chemoterapie je opravdu jen asi 2% ze všech případů rakoviny. A to je založeno na kritériu standardní pětileté doby přežití, která technicky není indikátorem přežití, i přesto, že úřady ji takto prezentují.
Odlišná studie prezentované v časopise Journal of the American Medical Associatioan (žurnál americké medicínské asociace) zpětně v roce 1979 zjistila, že většina běžných procedur pro diagnózu a léčbu rakoviny prsu (z nichž se téměř všechny používají dodnes) neudělaly nic pro snížení jejího výskytu nebo prodloužení života pacientek.
Dvě další studie, první z Izraele publikovaná v roce 1978 a druhá z Velké Británie publikovaná v roce 1980 v deníku Lancet zjistily totéž. Celková doba přežití pacientů s primární rakovinou prsu se za posledních 10 let nijak nezlepšila a to navzdory používání vícesložkové chemoterapie zaměřené na metastáze, vysvětluje to studie v deníku Lancet nazvaná "Selhání chemoterapie při prodlužování života ve skupině pacientek s metastazovanou rakovinou prsu". Dále nebylo zaznamenáno žádné zlepšení v dožití od prvního metastazování. Doba přežití mohla být u některých pacientek na chemoterapii dokonce zkrácena.
Více na www.celostnivzdelavani.cz

30.10.2018 - 152

Anite Petek - pravda o očkování 1

Anite je prvotřídní švýcarská lékařka, která prostudovala 30 tisíc stran literatury o očkování a analyzovala je. Je to na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu školní medicíny dokazuje, že očkování způsobuje více utrpení a smrti, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak bychom měli věnovat zvýšenou pozornost jejím názorům a pečlivě vše vyslechnout. Anite Petek provede rekapitulaci posledních 200 let očkování a poskytne nám napínavý a kritický názor zda očkování má, nebo nemá smysl.
„Věnuji se tomuto tématu už 20 let. Jak to celé probíhalo a proč dnes máme očkovací lobbi, pod kterou každý víceméně trpí? Oficiálně bylo první očkování proti pravým neštovicím zavedeno v roce 1796. Pak přichází Luis Pasteur, který nebyl lékař. Původně to byl chemik a na něm je vlastně založen celý očkovací průmysl. Na Luisi Pasteurovi je založena tato teorie o infekcích a i dnes je to stále jen teorie o infekcích. Dokonce i její přívrženci to tak nazývají. Celý očkovací průmysl vychází z jeho práce. Zavedl očkování proti vzteklině v roce 1885, to bylo první očkování, které inicioval a s ním se vlastně zapsal do očkovacího businessu. Dr. Robert Koch V roce 1928 vyvinul očkování proti tuberkulóze a o tomto očkování také něco víme. Tuberkulóza - tu pamatuje většina zejména nás, starších. Bohužel jsme toto očkování absolvovali. Jak a proč tento očkovací průmysl dosáhl dnešní velikosti a hlavně proč a na jakém základě toho dosáhl? Až se to dozvíte, budete nevěřícně kroutit hlavou nad tím, na jakých vratkých základech spočívá dnešní víra v očkování. V roce 1798 Edward Jenner, anglický lékař napsal zprávu o 23 případech pravých neštovic. 14 osob z této zprávy, a to je základ dnešního očkování, vůbec nebylo očkovaných, a přesto byli zahrnuti do zprávy. Jednoduše dostali neštovice, uzdravili se a pak byli zahrnuti do této jakoby studie, jako důkaz, že očkování proti pravým neštovicím funguje. Přitom nebyli vůbec očkováni. John Baker, 5ti letý chlapec, zemřel několik dní po tomto očkování. To bylo zveřejněno až o mnoho let později. Sám Edward Jenner se to pokusil utajit a ve své zprávě se o tomto úmrtí vůbec nezmínil. Pouze 4 případy z těch 23, o kterých psal lze považovat za skutečné důkazy. Pouze 4 případy. A na těchto čtyřech případech bylo založeno celé očkování proti pravým neštovicím. Na základě těchto 4 případů se více než 100 let očkují lidé ve většině zemí kromě Švýcarska, my jsme opět šli vlastní cestou, díky bohu. Chtěla bych podotknout, že lidé jsou od té doby po celém světě očkováni tak říkajíc povinně. Na základě 4 ojedinělých případů. Pokud si to představíme z dnešního pohledu, tak tito lidé dostali vakcínu pouze několik týdnů před napsáním zprávy. To značí, že pacienti nebyli po očkování vůbec pozorováni a nikdo tedy nemohl vědět, zda jsou, nebo nejsou chráněni a jaké to mělo nežádoucí účinky. Nikdy nevznikl žádný důkaz o stupni a trvání ochrany a přesto na základě těchto 4 případů a bez prokázání účinnosti byly více než 100 let povinně očkovány miliony lidí na celém světě až do 19. století.
https://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani

31.10.2018 - 153

Anite Petek - pravda o očkování 2

Roku 1978 byla v Německu tato povinnost zrušena, respektive toto očkování bylo zakázáno. Ve Švýcarsku to byly pouze dva nebo tři kantony, které povinné očkování vůbec zavedly a to pouze na dva až tři roky. Mimochodem Švýcarsko je jednou z mála zemí, kde se nikdy nevyskytla epidemie neštovic v takovém rozsahu jako v jiných zemích. A víte proč? Protože jsme neměli očkování proti pravým neštovicím. To je pravá a jediná příčina. Můžete si to ověřit. Naše věda a s ní současná moderní medicína s celým svým očkovacím průmyslem staví svou víru v oprávněnost očkování na základě očkování proti pravým neštovicím na vratkém základě 4 případů a nikdy neprokázaných informacích. Dodnes tyto skutečnosti nikdo skutečně oficiálně neověřoval. Není zájem o seriozní a pravdivý přístup. 

Luis Pasteur experimentoval se slinami vzteklých psů. Vzal vzorky jejich slin a zamíchal je do mísy bujónu. Zamíchal to a čekal, jenže se nic nedělo, ani se nic dít nemohlo, nejvýš by se tam mohla vytvořit plíseň, pokud by čekal dost dlouho, ale jinak nic víc. A pak zjistil, že něco není v pořádku. Dnes už víme, co bylo špatně. Tehdy to však nevěděl, protože ve slinách psa se žádné viry vztekliny nenacházejí. Ty sliny tam mohly klidně ležet dodnes a Pasteur by nemohl rozeznat v bujónu žádné změny. Usoudil proto, že průvodce vztekliny musí být mimořádně malý, neviditelný a přirozeně ho proto nazval virus. Tu věc, kterou nedokázal najít. Virus znamená v překladu jed. Moderní medicína od té doby začala tento pojem používat. Dnes všichni víme, co je virus, je to takzvaný průvodce nákazy, ale já ho vidím jako původce choroby v uvozovkách. Pasteur tehdy použil pojem virus a zavedl ho do medicíny a dnes se všichni tváří, jako že vědí, o čem se mluví. Jeho světová sláva, kterou Luis Pasteur skutečně získal, vznikla neprávem. Byl glorifikován globálními silami, kterým se to náramně hodilo.
https://celostnivzdelavani.cz/anite-petek-pravda-o-ockovani