0 Kč

Magazín "Víte, že..."

 

Tento blog je věnován vám, kteří jste přestali být lhostejní k sobě, svým blízkým i ostatním lidem, a kteří jste pochopili, že na naší planetě zdaleka není všechno tak, jak nám říkají politici, nejrůznější autority a mainstreamová média. Zejména ve zdravotnictví, pod přísným dohledem farmaceutického monopolu je nepochopitelně dlouho a důsledně skrýváno neskutečně mnoho, pro lidstvo životně důležitých informací, pokrokových vědeckých studií a nových, velmi účinných zdravotních technologií, které by lidem sice přinesly trvalé zdraví, radostný život a plno pozitivních změn, ale už by nepřinesly žádné zisky těm, kteří ovládají celosvětové zdravotnictví a předstírají humanitu, Tento blog vám bude bezplatně, formou každodenního magazínu přinášet takové informace, které se globálně materialistické společnosti nevyplatí „tržně“ prosazovat, ani propagovat a ani zveřejňovat. Pokud vás obsah našeho blogu zaujme, staňte se našimi pravidelnými čtenáři a nabídněte tyto informace všem, na kterých vám záleží či těm, kteří jsou připraveni přijmout pravdu, která je leckdy nepříjemná a někdy i třeba trochu bolí, ale je nezbytná k naší celkové orientaci a k tomu, abychom se stali skutečnými a nezávislými lidmi, kteří se budou moci, díky široké informovanosti svobodně rozhodovat v tak důležité věci, jako je naše zdraví.

O. Veselý

1.8.2018 - 62

Magnetoterapie harmonizuje, regeneruje i léčí

Blokovaná energie způsobuje poruchy v našem těle. Každý čin začíná nejprve nějakou myšlenkou a představou. Díky představám a myšlenkám dochází potom k vegetativní přípravě těla, například ke zvýšení krevního tlaku, silnějšímu prokrvení nebo ke zrychlenému pulzu. Naše proudící energie může být blokována na všech úrovních:

 • Pokud je energie jako zlost, agrese, sexualita blokována v myšlení, vede to k bolestem hlavy, k poruchám spánku a duševním poruchám
 • Je­li energie blokována na úrovni tělesných funkcí, dochází k vysokému krevnímu tlaku
 • Pokud je energie blokována na úrovni nervů, je následkem neuralgie trojklaného nervu, roztroušená skleróza nebo pásový opar, nervový tik nebo zánět sedacího nervu
 • Je­li energie blokována v oblasti svalů, může to vést k onemocnění pohybového aparátu, jako je revma, dna, úraz nebo ochrnutí.

Dlouhodobé blokace proudění energie v orgánech či tkáních způsobují degenerativní změny, záněty a nádory.

Účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie

 • zrychlení regenerace buněk
 • protizánětlivé působení
 • zmírnění bolestí (analgetický účinek)
 • urychlení procesů hojení (zvláště poúrazové stavy)
 • rozšíření cév (vasodilatace), zlepšení prokrvování
 • stabilizace krevního tlaku
 • posílení a zlepšení funkce imunitního systému
 • stimulace metabolizmu kostí a posílení jejich struktury
 • harmonizace vegetativního nervového systému
 • snížení spotřeby léků
 • zmírnění kloubních a svalových bolestí
 • uvolnění ztuhlých svalů (myorelaxace)
 • protikřečové působení (spasmolytický účinek)
 • odstranění otoků (protiedémové působení)

2.8.2018 - 63

Urychlení regenerace a metabolizmu buněk

Aplikace pulzního magnetického pole zrychluje metabolizmus buněk o jednu třetinu. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí na buněčných membránách. Pulzní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě i v mezibuněčném prostoru a tím roste celkový metabolický výkon každé buňky. Po aplikaci magnetoterapie dochází ke zvýšenému prokrvení tkání a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu odvádění zplodin látkové výměny, což je výchozí podmínkou všech ozdravných procesů. Nadneseně lze říci, že aplikace pulzního magnetického pole vhodných parametrů stimuluje buňky k tomu, aby opět kmitaly na svých harmonických frekvencích, a tím podporuje aktivaci jejich vlastních regeneračních schopností a procesů. Důkazem může být například působení pulzního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako je artróza nebo revmatoidní artritida. Aplikace pulzního magnetického pole pomůže buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové výměny.

Protizánětlivé účinky

Protizánětlivé účinky pulzních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy neutrofilů (pohlcování bakterií a zánětlivých částic specializovaným druhem bílých krvinek) a produkce superoxidu, který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující místní zánětlivé projevy. Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací pulzního magnetického pole upraví. V rámci aktivace metabolických a regeneračních procesů pak dochází k celkovému zmírňování a odstraňování potíží.

3.8.2018 - 64

Zmírnění bolestí (analgetický účinek)

Na analgetickém efektu pulzního magnetického pole se podílí řada složek. Velmi důležitý je protizánětlivý účinek magnetoterapie a s ním spojená změna pH („kyselost“) ve tkáni a ovlivnění nervových impulzů na míšní úrovni (vynikající výsledky má pulzní magnetické pole v tlumení bolestí nervového původu, jako je například ischias, syndromy z útlaku nervových kořenů vystupujících z míchy, neuralgie nebo fantómové bolesti). Svou úlohu zde hraje svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení exponované tkáně.

Rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti

Pulzní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic), neboť vede ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin metabolizmu. Toto působení pulzního magnetického pole se uplatní například u diabetických angiopatií (poruchy prokrvení zejména dolních končetin u diabetiků) nebo u ischemické choroby srdeční a angíny pectoris (špatné prokrvení srdečního svalu v důsledku zúžení srdečních tepen), ale i u jiných onemocnění.

4.8.2018 - 65

Odstranění zvýšeného svalového napětí pomoci magnetoterapie (myorelaxace)

Na zmírnění napětí kosterního svalstva se podílí jak analgetická složka účinku pulzního magnetického pole, tak i zvýšené prokrvení exponované oblasti. Zvýšení aktivity enzymu laktátdehydrogenázy vede k odbourávání kyselých metabolitů kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech během námahy. Odbourání a odplavení těchto produktů zmírní dráždění nervových receptorů a umožní uvolnění bolestivých kontraktur. Svůj význam má také protizánětlivé působení pulzního magnetického pole. Efekt myorelaxace se uplatní zejména u nespecifických bolestí zad, strnulosti šíje a krčních svalů (často způsobující dlouhodobé bolesti hlavy), u ústřelů apod.

Odstranění otoků (protiedémové působení)

Zlepšením prokrvení a mikrocirkulace v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolizmu dojde k rychlejšímu vstřebání otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny) se ztratí důvod jejich vzniku. Uplatní se také protizánětlivý a analgetický účinek pulzních magnetických polí. Výše popsané působení nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole umožňují pulzní magnetoterapii účinně řešit mnoho chorobných stavů. Zajisté není všelékem, ale její vlastnosti ji přímo předurčují k použití napříč téměř všemi klinickými obory. Její použití představuje jen minimální riziko a nízké náklady, navíc vykazuje velkou statistickou míru úspěšnosti ve srovnání s ostatními používanými léčebnými postupy. Bohužel však nebývá předepisována jako metoda první volby, ale až v situaci, kdy ostatní terapeutické metody přinesly jen zanedbatelný výsledek.

5.8.2018 - 66

Energetická léčba pomocí stromů

Je třeba najít strom „vysávající“ a strom „dávající“ energii. Vezměte kousek fólie z bonboniéry, dlouhé 10–15 cm a široké 2–5 mm. Uchopte ji palcem a ukazováčkem a přistupte ke stromu. Jestliže se konec fólie začne klonit ke stromu, znamená to, že má „vysávací“ vlastnosti. Je­li tomu naopak, je „sytícím“ prvkem. Nechoďte k malým a nemocným stromům. Mají málo energie. Vybírejte si velké a nádherné. Najděte si strom a snažte se s ním „spřátelit“. Vítejte ho, když se k němu blížíte, a při odchodu mu poděkujte. Buďte k němu upřímní jako k příteli. To vám umožní s ním navázat silnou bioenergetickou výměnu. Strom vám bude ochotně dávat svou energii a sám jí bude vsakovat více, což se na něm také pozitivně projeví. Energii odsáváme, když jí máme nadbytek, což se projevuje bolestmi hlavy, srdeční neurózou, bolestmi jater, ale také při zánětech, popáleninách a úrazech.„Sytíme se“ nebo chcete-li „dobíjíme“, když cítíme, že se nám energie v organizmu nedostává. Projevuje se to častými angínami, artritidou a rovněž při chronických onemocněních.

6.8.2018 - 67

Máte rakovinu, nebo máte jen parazita?

Příčinu velmi častých onkologických omylů u rakovinových podezření hledejme u retrovirů a dalších spouštěčů (žloutenky, Helicobactera, Papillomavirus, adenoviry, polyomaviry, onkoviry). Tělo reaguje zvýšenými markery na růst parazitární cysty. Tasemničku Echinokoka nepřenášejí jen lišky a psi, ale VŠECHNA hospodářská zvířata. RNDr. J. Klimeš: „Mikrobiologie pro pediatry“ radí: „Nezkrmujte psům maso z nuceného výseku, mohli by se nakazit echinokokem a vy se můžete infikovat následně při mazlení se psem.“ Pohádka o jediném možném zdroji nákazy – o borůvkách počůraných liškou – neobstojí. Můžeme se nakazit masem hospodářských zvířat, jako u každé jiné tasemnice. Všechno, co chováme a lovíme, může mít svou tasemnici, dokonce i slepice. Také filáriová klubka vlasovců vyvolávají u onkologů hysterii, a bez biopsie a bez zjišťování markerů rovnou ozařují a cpou pacientům chemoterapii. Paraziti živí onkologický průmysl. Svalovec se najde někdy náhodně na ultrazvuku nebo magnetické rezonanci, pokud vytvoří větší cystu. Ale protože v populaci laické i odborné přetrvává názor, že svalovci jsou vyhubeni, nikoho nenapadne, že by mohlo jít o cystu svalovce. Pacient se pak dozví, že má většinou LIPOM, POLYP, MYOM, CYSTU, BENIGNÍ LÉZI, GRANULOM, SARKOM. Totéž se děje v případě nálezů hydatid – echinokokových cyst, kde navíc přistupuje nejčastější diagnóza – ZHOUBNÝ NÁDOR. Echinokok je v naší populaci VELMI četný. Je slušná pravděpodobnost, že nebudete mít nádor, ale obyčejnou parazitární cystu, a nepotřebujete chemoterapii, ale antihelmintika. Onkologický „průmysl“ je zčásti založen na parazitech. Řeknete si: přece se provádí biopsie, a ta už musí rozlišit, že jde o parazita. To by ale musel laborant předpokládat, že může o parazita jít, a musel by mít zkušenost, jak taková starší hydatida vypadá na řezu. Echinokoková cysta – larvální stadium – začíná růst z mikroskopického vajíčka. Zprvu má velikost makového zrnka a roste velmi pomalu, i desítky let. Zpočátku je uvnitř tekutá, ale postupně gelovatí a kalcifikuje od středu ven. Takový tuhý hrášek, na řezu porézní, pak už nemusí připomínat nic živého. Z cysty se vyštípne vzorek a nařeže na tenké plátky. Pod mikroskopem se zjistí, že nejde o lidské buňky. Diagnóza rakovina je na světě. U echinokoka se používá pojem metastáze jako u rakovin. Uvnitř mladé cysty plavou v tekutině skolexy – hlavičky tasemnic. Mohou jich tam být desítky a stovky. V případě rozbití cysty dojde k vylití obsahu do krevního řečiště a rozsevu tasemnic po těle. Toto nebezpečí hrozí právě při nešetrné biopsii. 

7.8.2018 - 68

Neradostná situace ve zdravotnictví

Často jsme obeznamováni s neradostnými životními příběhy a osudy lidí, kteří řadu měsíců marně běhali po lékařských vyšetřeních a setkávali se často s až nepochopitelnými postupy a chováním lékařů, se standardně negativními výsledky všech možných testů, aniž se dozvěděli příčinu svých potíží a dočkali se zlepšení zdravotního stavu. Svou neschopnost najít skutečnou příčinu nemoci pak někteří lékaři maskují prohlášeními: jste úplně zdraví, takhle bych chtěl být také zdravý, jste hypochondr, jste psychicky nemocný, běžte na psychiatrii… 
Lidé jsou stále vzdělanější a ve věku internetu už si nenechají poslušně bez otázek vnutit chemické léky. Lékaři, aby si udrželi svou „klientelu“, budou muset být mnohem vstřícnější, budou muset s lidmi více mluvit, více je poslouchat. Lékař v dnešní době skálopevně věří laboratorním testům více než anamnéze a slovům pacienta. Pokud jsou testy negativní, lékař nehne prstem, i když se mu pacient hroutí před očima. Medici jsou během šestiletého studia zpracováni tak, že bezvýhradně věří v neomylnost „vědy“. Nepřipustí si ani v duchu možnost omylu, lidské chyby, nevhodného testéru, nevhodné metodiky a podobně. Evidentní symptomy vysvětlí jako psychosomatické a s únavným stereotypem nabízejí antidepresiva.

8.8.2018 - 69

Tajemství mateřských znamének

Co je obsahem mateřských znamének? Nejčastěji zde žijí larvy svalovců. Blíže k povrchu kůže pak žije plíseň, většinou aspergillus. A to vše je seshora přiklopeno víčkem z pigmentových buněk - melanocytů. Závěr se nabízí sám. Během nitroděložního vývoje placenta nemůže vždy dokonale ochránit plod. Jednotlivých parazitů, které proniknou přes placentu, se snaží organismus zbavit tak, že je vyvede ven přes kůži, co nejdále od životně důležitých orgánů. Totéž se děje s plísněmi. Tak plísně a paraziti spolu dřímají, dokud nějaké trauma nerozbije jejich bydliště, nebo dokud snížení imunity hostitele neumožní jejich další vývoj. I sluneční záření může vyvolat aktivaci a rozesev larviček, proto se organismus plodu postará o ochranu tak, že zavíčkuje cystičky parazitů odolnými pigmentovými buňkami. Pokud dostanou histologové do ruky řez cystou s parazity, plísněmi, to vše prostoupeno pigmentovými buňkami, obraz se jim musí zdát nejasný a nesrozumitelný. Pak je nasnadě diagnóza: rakovina kůže - melanom. Pokud se v takovém případě začne s chemoterapií, místo s protiparazitárním léčením, je to pomalá smrt. Když je chemií imunitní systém zcela vyčerpán, dochází ke generalizované trichinellóze, popř. aspergillóze. Plísně a paraziti diseminují do celého organismu, včetně mozku, nastává takzvaná "msta faraónů" a smrt. A tady se nabízí vysvětlení národního přísloví, že kdo má hodně mateřských znamének, je šťastný člověk. Je to důkaz, že imunitní systém plodu byl během nitroděložního života dostatečně silný, aby se parazitů zbavil. Děti, u kterých paraziti zůstali v životně důležitých orgánech, se rodí se závažnými a systémovými vadami.
Je třeba rozšířit znalosti o této problematice mezi laickou a odbornou veřejnost.
Nepomůže, když jen pár detoxikačních poradců bude vědět, co dělat. Je třeba spolupracovat s lékaři, lépe vybavit laboratoře, vyškolit schopné parazitology. Vyvinout šetrné a účinné léky se širším spektrem působení, nebo alespoň znovu zavést ty, které se zrušily. Pro medicínu tento problém prostě neexistuje a raději se věnuje výnosnějším oborům, jako je onkologie.

9.8.2018 - 70

Je třeba čas od času provést protiparazitární léčbu

Nejprve na to přišli veterináři. Zjistili, že lidé, kteří přijdou se svým zvířecím mazlíčkem do ordinace, mají podobné příznaky nemoci, jakými trpí jejich pes nebo kočka. Naše soužití se zvířaty v jednom bytě totiž neznamená jen ta pozitiva. Naopak, v našem těle mohou žít kolonie parazitů. Nejzávažnější nákazy- Echinococcus a Hymenolepis- můžeme dostat od psů. V ČR je evidováno 2 000 000 psů. Připočtěte ty neevidované. Jsme státem s největším počtem psů na počet obyvatel. V tomto směru trumfneme i Angličany. Přitom jsme národem, který není zvyklý po svých čtyřnohých přátelích uklízet. Rozšlapané a větrem rozvířené psí výkaly pak dýcháme, naše děti si hrají ve znečištěných pískovištích. Nepořádní Češi tak jen sklízejí, co zaseli.
Není to příjemné pomyšlení, že v našich střevech, plicích, oku či v mozku žijí červi. Existují stovky druhů lidských parazitů. Všude, kam vkročil pes, tam například žije toxokara. Což je parazit podobný škrkavce a nákaza jím může ve vážnějších případech končit slepotou. Přitom neexistuje místo, kde by žili psi a toxokara ne. A víte, že i častá chuť na sladké, je jedním z indikátorů, že tělo je zamořené parazity? Přitom platí, že stejně jako se pravidelně odčervují zvířata, měli bychom totéž provést jednou ročně s vlastním tělem. Léky jsou přitom velmi levné: Vermox, který platí na celou řadu parazitů, stojí dvacet korun, na Entizol, který zase hubí prvoky, se doplácí o deset korun víc.
V praxi se také ukazuje, že imunitní systém „nadřazuje“ v pořadí důležitosti jednotlivé parazity. Pokud začneme odstraňovat nejprve je, tělo se mnohem ochotněji vypořádává s virovou a bakteriální zátěží. Obrátíme-li postup, jde to ztuha a trvá to dlouho. Je to dáno i tím, že parazité jsou sami promořeni viry a bakteriemi, a pokud si necháme v těle „živý rezervoár“, je detoxikace drobnějších zátěží sisyfovská. Je překvapující jak rychle se lidé někdy začnou uzdravovat, když proběhne odčervovací kůra a jakých závažných chorob se mohou zbavit.
Cestujeme, žije mezi námi stále více cizinců, pracují v restauracích a koupou se s námi. Tato věta není namířena proti přistěhovalcům, ale proti úzkoprsé představě, že co je psáno v učebnici, je dáno, a že se tropická nákaza u nás nemůže vyskytovat. Většinou je realita mnohem horší, než si umíte představit, a v lidech žijí nejrůznější exotičtí hosté. Lékaři o tom nemají a nechtějí mít ani zdání.

10.8.2018 - 71

Parazity lékaři ignorují a nechtějí o nich raději nic vědět

Parazitičtí červi mají schopnost oklamat naše těla, aby si myslela, že jsou běžnou součástí naší tkáně či orgánu a náš imunitní systém s těmito vetřelci poté nebojuje. Když se tito cizí vetřelci v našem těle usadí, mohou způsobit spoustu problémů. Třeba mohou udělat z vašich orgánů ementál. Infekce červy může způsobit fyzické trauma protržením či narušením střeva, oběhového systému, plic, jater či celého těla. Z faktu, že se dělíme s parazity o živiny, vyplývá i nedostatek minerálních látek, vitamínů, bílkovin. Parazité, kteří sají krev, způsobují ANEMIE (měchovec, tenkohlavec). Musíme pak třeba počítat i s nevysvětlitelným, náhlým HUBNUTÍM. Okrádají nás o životně důležité vitamíny, minerály a aminokyseliny, které potřebujeme na trávení. Lidé jsou pak chudokrevní a po jídle často unavení. Parazité do našeho těla vyprazdňují toxický odpad, který nás otravuje. Oslabují náš imunitní systém, což vede k dalším degeneracím, únavě a nemocem. Jsou schopni ničit buňky rychleji, než se jim podaří znovuobnovit. Mezi další příznaky nákazy parazity patří nadměrná tvorba hlenu, nerovnováha ve střevní flóře, chronická zácpa a toxické prostředí v organismu, nevysvětlitelné tloustnutí či hubnutí.
Paraziti spíše než přímo v kloubu se usídlí v kloubních váčcích, což jsou duté vazivové čočky kolem kloubů, které brání tření mezi kloubem a svalem. Kolem každého kloubu je váčků několik. Tam mají klid. Způsobují otoky kloubů a někdy má tkáň kolem kloubů zvýšenou teplotu a jejich toxiny, které jsou neurotoxické způsobují zase deprese. Tím je vysvětlena záhadná věta z lékařského slovníku, že REVMATICKÁ ARTRITIDA je doprovázena DEPRESEMI. V kloubech a kloubních váčcích se mohou vyskytovat larvy všech běžných parazitů, mohou tam i dospívat a klást vajíčka. Srdce bývá obsazeno škrkavkami, toxokarou, motolicemi, háďátky a larvami dalších parazitů, nemluvě o bakteriích a virech. Proto je nutno často věnovat srdíčku delší čas, protože při první kůře málokdy zmizí všichni trapiči. Záněty prostaty, močového měchýře a ženské výtoky se mírní nebo mizí. Čistí se pleť, atopický ekzém a akné slábne, kůže přestává svědit. Toxiny parazitů i jejich mechanické působení ovlivňují nervový systém, proto parazity a jimi vyprodukované toxiny můžeme spojit s diagnózami typu epilepsie, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc a deprese. Široké spektrum příznaků od bezpříznakového nosičství až po vážné, život ohrožující případy, závisí také na počtu cizopasníků a odolnosti hostitele. Parazité jistě žijí ještě pár dní po smrti hostitele, takže nelze pochopit, proč v jedenadvacátém století je ještě tolik chorob "neznámého původu". Na objasnění Crohnovy choroby by snad stačila pečlivá pitva.

11.8.2018 - 72

Energatiční paraziti

Svět těchto bytostí nám mohou přiblížit i Ježíšova slova: "Belzebub, kníže pekel, zřídlo všeho zla, číhá v těle všech lidí. Je smrtí, je pánem všech běd, a zatímco se obléká do pěkných šatů, pokouší lidi a utiskuje je. Slibuje bohatství a moc a zářivé paláce a šaty ze stříbra a zlata a množství služebníků. Slibuje slávu a nádheru, rozkoše a požitky, přemíru jídla a pití, hýřivý smyslný život a zahálčivé dny. Láká každého tím, po čem jeho srdce prahne. A v onom dni, kdy se již synové člověka stali otroky všech těchto marnivostí a ohavností, zmocní se jako oplátkou všech věcí, kterými je bohatě obdařila Matka Země. Vezme si z jejich dechu, z jejich krve, z jejich kostí i z jejich masa, z jejich vnitřností i z jejich očí a uší. A dech člověka se stává krátkým a sípavým, plným trýzně a zápachu jako dech nečistých dobytčat. A krev mu houstne a páchne jako voda močálu, hrudkovatí a je černá jako noc smrti. A kosti mu tvrdnou a sukovatí, vysychají a rozlamují se jako kámen, který dopadne na skálu. A jeho maso je stále tučnější a vodnatější, rudne a hnije vyrážkami a hroznými nádory. Střeva se mu naplňují odpornými nečistotami, kalnými proudy úpadku, ve kterých řádí hrozní cizopasníci. Oči se mu zakalují, až je zastře černá noc, a uši ohluchnou, jako ticho hrobu. A nakonec ztrácí zbloudilý syn člověka svůj život".

Co jsou energetičtí paraziti?
• Myšlenkové formy. Člověk neustále o něčem přemýšlí a je nesmírně důležité o čem. Proč? Na člověka se lepí různí duchové a bytosti z jiných světů podle toho, jaké informace protékají skrze jeho vědomí.
• Energetické bytosti.
• Uhranutí a prokletí.
• Energetičtí upíři.
a archonti, což jsou také parazité vědomí a ducha, které se nám snaží odhalit gnose už tisíce tilet. Archonti se dokonale před námi maskují, nemilosrdně nás utlačují, manipulují námi a využívají tak lidstvo pro svou zatemňovací, protiorganickou a tím i protilidskou agendu, ale o nich obsáhleji později.

12.8.2018 - 72

Dobří a zlí duchové

U každého člověka se pohybují dobří a zlí duchové; skrze dobré duchy má člověk spojení se světlem, světelnými světy, skrze zlé má spojení s temnotou, peklem. Tito duchové jsou ve světě duchů, který je mezi nebem a peklem.
Duchové nevědí, že jsou u člověka a jsou-li u něho, pokládají veškerou paměť a veškeré myšlení člověka za své vlastní. Zlí duchové jsou spojeni s peklem a po ničem tak netouží jako po tom, aby člověka přivedli ke zkáze, a to nejen pokud se to týká víry a lásky, nýbrž i tělesného zničení.
Duchové, kteří se k člověku přimknou, jsou takoví, jaký je on sám. Dobré duchy mu přidělují světelné, božské síly, kdežto naopak zlé duchy si sám člověk přivábí. Duchové u člověka bývají však vyměňováni, a to podle změn jeho náklonnosti jsou přidělovány pozitivní duchové těm, kdož mohou být polepšeni a znovuzrozeni; jinak je tomu však u těch, kteří nemohou být polepšeni a znovuzrozeni. I jim jsou přiděleni dobří duchové, aby je od konání zla odvraceli, ale tito lidé jsou bezprostředně spojeni se zlými duchy, které mají spojení s temnou, pekelnou společností. Máme u sebe takové duchy, jakými lidmi jsme my sami. Pokud jsou lidé sebestřední, ziskuchtiví nebo pomstychtiví jsou u nich duchové stejných vlastností a sídlí v jejich zlých náklonnostech. Takový člověk není odvracován dobrými duchy od zla a naopak ho zlí duchové ke zlu podněcují.
Člověk se dostane do závislosti na vlastním myšlenkovém procesu, na nějž se napojují odpovídající duchové. Tak se dostane do otroctví a neustále vyčerpává svou životní energii na obnovu odpovídajících negativních myšlenek, emocí i činů. Postupně a nepozorovaně přichází některá posedlost a člověk ztrácí sám sebe.

13.8.2018 - 73

Příčiny pronikání energetických parazitů do lidského organismu

• Negativní charakterové vlastnosti: ponižování slabších, hrubost, zlost, žárlivost, přezíravost, hamižnost, lenost, nenasytnost, namyšlenost, pýcha, nenávist, lež.

• Sexuální zvrácenosti a chlípnost.

• Egoistické přání prosadit se na úkor ostatních. Tato vlastnost v kombinaci s nadměrnou vnímavostí, způsobuje další negativní emoce a nálady, probouzí strach, neklid, pocit beznaděje a závist.

• Praktikování magie.

Pokud je člověk nemocný, ale lékaři se nemohou dopátrat příčiny onemocnění a žádná léčba ani sebeuzdravování nepomáhají, pak může jít o uhranutí nebo o parazita v životním poli. Pokud se vám zdá, že vám někdo stojí za zády nebo se neustále něčeho bojíte, je to velmi spolehlivý ukazatel uhranutí či přítomnosti parazita v životním poli. Touha po nadřazenosti nad ostatními může člověka donutit k nepromyšlenému činu. Kdo se odevzdá do rukou energetických parazitů, vymění sám sebe za pochybné hodnoty. Všechny negativní myšlenkové útvary formují v životním poli negativní energetická pole a v nich se uhnízďují paraziti. Může za to charakter člověka. Rada tedy zní: pracujte na svém charakteru, aby se vám také nepřihodila nepříjemnost s parazitem, uhranutím a usídlením parazitů ve vašem životním poli.

14.8.2018 - 75

Příznaky napadení energetickými parazity

• Skřípání zubů ve spánku svědčí buď o nakažení hlísty, anebo o usídlení parazita v životním poli.
• Pokud se zorničky otáčejí proti směru hodinových ručiček a nebo jedna je větší než druhá, je to příznak posedlosti.
• Člověku se zdá zlý sen, v němž cítí, že ho někdo uhranul; pak je to zpravidla pravda. 
• Pokud se vám často zdá o zemřelých, hrobech, pohřbech a podobně, znamená to nejspíš uhranutí.
• Pigmentové skvrny na obličeji u jinak zdravého člověka poukazují na přítomnost parazita v životním poli.
• Třinácté žebro na pravé straně může znamenat přítomnost silného parazita v životním poli.
• Pokud vás doma něco nadzvedává do vzduchu.
• Pokud zdravá žena nemá menstruaci či jen velmi řídký výtok krve, a přitom není těhotná, může to znamenat, že má parazita v životním poli.

15.8.2018 - 76

Symptomy usídlení temných bytostí v člověku

• Strach z uzavřených prostor a místností.
• Značná ztráta tělesné hmotnosti během příliš krátkého časového úseku.
• Pokud člověk špatně spí a ráno se probudí celý unavený.
• Pokud člověk nesnáší pohled na sebe v zrcadle nebo vidí své oči jakoby gelovité.
• Když se objevuje uvnitř zorničky červené oko.
• Člověk slyší prapodivné zvuky, které jako by vycházely z něho - psí štěkot nebo kočičí mňoukání, případně další.
• Různé zvuky v místnosti, například skřípot, šramot a šustot, slyšitelné zejména v noci; praskají lampy, žárovky, sklenice, vázy nebo jiné skleněné předměty.
• Nesnášenlivost vůně kadidla.
• Trvalý dlouhodobý úpadek sil, nechuť žít a občasné myšlenky na sebevraždu.
• Výskyt většího množství myší, mravenců, švábů a dalších škůdců.
• Člověk je na první pohled churavý, doslova se ztrácí před očima a žádné léky mu nepomáhají. Cítí se hlavně zesláblý - příznak vysávání energie někým jiným.
• Často trpí bolestmi hlavy (energetický kanál je v hlavě).
• Je mu nevolno a zvrací (energie, je pohlcována energetickým kanálem v hlavě natolik silně, že vzniká její zpětný tok a ten se projevuje zvracením).
• Stažené hrdlo, kámen v břiše (podle toho se pozná, kde a v jakém energetickém centru došlo k napojení a vytvoření kanálu).
• Někdy i ztráta vědomí (je-Ii organismus úplně vysát v důsledku masivního odebírání energie)
• Zlost a agresivita (zde tkví příčina maniakálních projevů, kdy je navenek realizována vůle parazita skrze zasaženého člověka). 
Strach, bolest a dočasný odchod vědomí z těla podporuje usídlování parazitů v člověku a jeho nakažení.
Po vyhnání temných bytostí a běsů z těla mnohé nemoci mizí nebo se sami začnou léčit. Specifika tví v tom, že negativní energie se může nasměrovat na cokoliv, třeba i na ikony. Dokud se člověk charakterově nezmění, zůstane nemocný.

16.8.2018 - 77

Očista energetického pole

Starší lidé za život nashromáždili spoustu prožitého stresu, pocitů uražení, strachů a dalších negativních vjemů a ty nyní negativně ovlivňují stav jejich fyzického těla. Člověk už nemá dobrou koordinaci pohybů, špatně chodí a všechny orgány, funkce a svaly mu fungují hůře než v mladých letech. Každý psychický blok, zejména strach a hněv, znamenají prudké zvýšení energetiky uvnitř životního pole. Vznikají různé praskliny a dutiny a jejich energetika několikanásobně převyšuje energetiku životního pole člověka. Tyto praskliny a dutiny jsou energetickými parazity životního pole člověka a aktivně mu brání normálně žít. Je nutné pozvednout energetiku životního pole na úroveň energetiky praskliny nebo dutiny. Jakmile energetika těla dosáhne úrovně energetiky dutiny, zničí se. V okamžiku, kdy se vysvobodí mocné energie a jejich komponenty, tělo se začne třást a člověka polije horko či chlad. Onemocnění na fyzické úrovni pak po nějaké době takřka nepozorovaně odezní.

17.8.2018 - 78

Očista životního pole od parazitů dýcháním

1. Nádech a výdech jsou propojené a není mezi nimi přestávka.
2. Výdech je samovolný, bez napětí, a přirozeně následuje za nádechem.
3. Nádech i výdech je nezbytné provádět nosem. Jen v některých případech je povoleno dýchat ústy.
Při intenzivním cirkulačním dýchání (šedesátkrát až osmdesátkrát za minutu) dochází k akumulaci energie v životním poli a k zesílení její cirkulace. Člověk, který dýchá tímto způsobem, vnímá proudění energie a cítí, v jakých místech je zablokována (bolest, nepříjemné pocity) dutinou nebo zkreslením. Vzduch se dostává do plic pouze v omezeném množství, protože se pohybuje a cirkuluje jen v oblasti kolem nosohltanu. To je důležitý rys této dýchací metody: nevdechujete vzduch do plic, nýbrž jej s pomocí nádechů a pasivních výdechů nechávejte volně proudit nosohltanem.
Při takovémto způsobu dýchání, jenž obsahuje aktivní nádech a pasivní výdech, se aktivuje vegetativní nervový systém, který posiluje látkovou výměnu v organismu, zvyšuje množství červených krvinek, cukru a hormonů v krvi, zabraňuje vzniku zánětlivých procesů a alergických reakcí. Vzduch se v plicích jakoby zastaví a v organismu se začne hromadit kysličník uhličitý.
V důsledku toho se člověk začne potit a otevřou se mu póry. Dýchání je možné měnit podle následujících parametrů: zvětšit nebo zmenšit objem nádechu, obměňovat jeho rychlost, nadechovat vzduch do spodní, horní a střední oblasti plic, dýchat nosem nebo ústy (dýchání ústy je málo účinné, protože tím zadržujeme jen nepatrné množství energie, které se vstřebává v nosních kanálech). Tato metoda dýchání vás nabije energií. V končetinách a celém těle pocítíte nový příliv energie, což bude důkazem toho, že dýcháte správně.
Neměli byste mít pocit, že máte plíce napumpovány vzduchem k prasknutí. Všechno, co vzniká ve vašem vědomí (strach, různé prožitky a jevy), co vnímáte je pro vaše dobro. Koupejte se v nekonečném oceánu krásy a blaha. Všechno, co děláte (spontánní pohyby, křik a jiné projevy), vede k celkové očistě vaší bytosti.

18.8.2018 - 79

Očista životního pole od parazitů 

Uvolněním
Hlavním cílem úplného uvolnění těla je připomenout si, že dýchání ovlivňuje zvýšení energetického potenciálu v organismu. Potlačené emoce se ukládají ve vrstvách a každá z těchto vrstev se utváří v konkrétním úseku života. Jestliže se potlačená vrstva energie dostane ven, stačí obvykle aktivovat jinou potlačenou vrstvu, jež se nachází pod ní. Nyní je důležité, abyste všechno negativní, co se bude vylučovat cirkulačním dýcháním z hlubin životního pole (čili z podvědomí), změnili na pozitivní. Jinými slovy budete znovu prožívat strach, hněv i jiné pocity, ale nebudete se vlastně bát ani zlobit, nýbrž zůstanete v klidu a budete nadšení jejich silou a projevem. Prožijte je s pozitivními myšlenkami, radujte se a mějte ze sebe dobrý pocit
Vděčností
Prožívejme pocit vděčnosti za svou existenci a za své bytí právě tady a teď.
Okouzlením
Milujte každý okamžik svého života a buďte nadšení z každé maličkosti. Budete-li milovat vše, co v životě existuje, jen pro samu skutečnost, že to existuje, získáte křišťálově čisté životní pole. Radujte se z maličkostí a rychle se očistíte. Láteření a odmítání znamená, že se proces očisty zastaví a vy si vypěstujete další psychologický blok či dutinu.
Smíchem
Smích je zase příznakem úspěšné očisty.
Důvěrou
Pochybnosti samy o sobě také představují psychologický blok a způsobují dutiny.
Magnetismem
Magnetické pole harmonizuje energetický tok v buňkách, tkáních, krevní lymfě a v celém těle. Pomáhá odstraňovat energetické nerovnováhy, psychologické bloky a trhliny.
Sprchováním
Při několikaminutové sprše střídáme vždy 20 vteřin studenou vodu a 40 vteřin teplou.

19.8.2018 - 80

Léčebný potenciál hudby

Různé formy zvuku byly odpradávna využívány jako prostředek léčby a k pozitivní změně vědomí. Monotónní bubnování, tibetské mísy zvonky a zpěv patřily k hlavním prostředkům šamanů a léčitelů v různých oblastech světa.
Kvalitní hudba má jednu velmi cennou vlastnost, projevující se při změněných stavech vědomí. Pomáhá najít zapomenuté psychické bloky a vyjádřit je, pak posiluje a prohlubuje proces jejich eliminace a také dodává jiný význam určitým prožitkům. Dlouhodobý poslech hudby vytváří prostor či nosnou vlnu, která člověku pomáhá zvládnout nepříjemné zkušenosti, překonat psychické zábrany, dosáhnout pokory a usmíření, a tím se osvobodit. Vybraná hudba zvláštním způsobem uvolňuje skryté agrese, fyzické bolesti, sexuální a smyslové pocity. Během očistné seance je důležité, abyste se plně odevzdali proudu hudby, abyste ji nechali proniknout do celého těla a reagovali na. ni spontánně. Vyberete-li si hudbu s textem, měl by být v cizím jazyce, který neznáte. Hudbu vybírejte podle toho, jaký psychický blok chcete odstranit a vyvést z organismu. Mezi patnáctou a pětačtyřicátou minutou poslechu se usazený emoční odpad uvolní a utrhne, což znamená, že seance byla úspěšně ukončena. Starší a silnější psychické bloky vyžadují dvouhodinovou až tříhodinovou práci. Pro jejich aktivaci je nezbytné mnohem víc energie, kterou poskytuje například cirkulační dýchání.

20.8.2018 - 81

Metodika očisty životního pole

Během provádění očisty životního pole se v každém člověku odehrávají různé změny, které můžeme rozdělit do dvou kategorií. Za prvé se uvolňují psychické bloky a postupně vyvěrají na povrch, za druhé se aktivizují paraziti v jednotlivých polích, pokud se nacházejí v organismu. Na psychické bloky je vyvíjen určitý tlak, jenž se většinou projevuje jako pevné a bolestivé útvary. Jakmile se energie v celém organismu vyváží s energií psychického bloku, ten se rozplyne a začne z organismu odcházet. Někdy si v organismu spokojeně žije parazit životního pole a je jasné, že se mu energetická bouře vyvolaná cirkulačním dýcháním nebude líbit. Začne se tedy projevovat, zejména tím, že začne specificky působit na vědomí člověka.
Každý člověk má mnoho dutin a mnoho různých typů psychických bloků (životní pole je jako odpadní nádrž pro energetický odpad a stokrát, možná i tisíckrát převyšuje nádrž ve fyzickém těle; nicméně i ona „nádrž" má svoji hranici), a proto proces jeho očisty trvá několik let. Budete-li provádět očistné seance pravidelně jednu až dvě hodiny denně, pak k jeho očistě stačí rok, někdy i méně. Blahodárný účinek uvedených uzdravovacích mechanismů se na fyzickém těle projeví mnohem rychleji. S každou správně provedenou seancí budete zdravější a váš život kvalitnější.

21.8.2018 - 82

Jak se bránit před parazity životního pole

Obecně pomáhají rozptýlené esenciální oleje, kadidlo, modlitby a vysoce mravní způsob života. Klystýry s odvarem z osiky. Patogenní energie a energie vzniklé z uhranutí osiku nesnášejí. Lidská bytost sama o sobě trochu voní kadidlem. Odpařená urina voní ještě jemněji než kadidlo. Odsud vyplývá, že paraziti životního pole napadají především znečistěný a hnilobou zasažený organismus. Tělesná schránka očištěného člověka voní po kadidle a toho se mrzké bytosti i patvorové bojí. Pokud se člověk dobrovolně pustí do hladovění, zahajuje zároveň zvláštní etapu vysoce mravního života. Při dlouhodobém hladovění tělem začínají procházet velmi silné energetické proudy. To je znát zejména večer před spaním, kdy člověku jako by hořela chodidla a dlaně. Paraziti polí nesnášejí čistou energii. A konečně nejspolehlivějším prostředkem je modlitba. Je to v podstatě proces vnitřního tvoření vysoce morálního způsobu života a žádost dobrým silám o pomoc. Když pochopíte důležité životní pravdy a změníte se uvnitř, váš život se začne ubírat jinudy. Očista organismu pomocí různých procedur a správného stravování, urinoterapie, hladovění, vysoce morálního způsobu života a čerpáni energie při cirkulačním dýchaní vyhání z těla parazity usazené v životním poli a to vše napomáhá pěstování imunity vůči nim.
Mnoho lidí na Zemi je napadeno parazitem životního pole. Oslabil je jejich vlastní nevhodný životní styl, který z nich udělal pochoutku pro běsy a další patvory. Oslabují se, protože nesprávně žijí. Proto změňte životní styl, a čím dříve to uděláte, tím lépe pro vás. Fyzické tělo pobývá v konečné třírozměrné prostorové úrovni. Existují však vícerozměrné varianty prostoru. Odtud vyplývá, že paraziti životního pole se nacházejí ve vícerozměrných prostorech a skrze ně také působí na lidské tělo. 
V každém případě platí: člověk nejprve musí změnit své vědomí a zbavit se špatných charakterových rysů, neboť právě ony vytvářejí negativní energetická pole. Základním předpokladem je tedy sebeproměna, a nikoli práce exorcisty, která tento proces pouze urychluje. Je třeba varovat před černou magií a nekalým věštěním. Lidé často sklouznou pod nadvládu parazitů životního pole vlastní neopatrností, lehkomyslností a zvědavostí. Vyvolávají duchy, aniž by chápali, s kým mají tu čest, a neuvědomují si nebezpečí, jakému se vystavují. Energoinformační bytosti s různou mírou uvědomělosti, které z nějakých důvodů nemohou mít vlastní fyzické tělo, pokud k tomu dostanou příležitost, rádi proniknou do životního pole věštícího nebo toho, kdo provádí magické rituály (zejména bez ochranných metod). A co se děje dál? Začnou utlačovat jeho osobnost a ovládnou jeho fyzické tělo i veškeré energie, jak je napadne.

22.8.2018 - 83

Uhranutí, uřknutí, očarování a další negativní ovlivnění

Při uhranutí se zčistajasna začíná zhoršovat zdravotní stav oběti a v některých případech to vede i k její smrti. Uhranutí způsobuje různé psychické nemoci, od nepatrných odklonů v psychice po skutečně vážné negativní nálady: strach, smutek, deprese, zloba. A odsud už je jen krůček ke schizofrenii. Oslabí se nebo úplně vytratí láska mezi manžely a namísto ní nastoupí nenávist, pohrdání a odpor jednoho k druhému.
• Uhranutí může způsobit i alkoholismus, drogovou závislost, obžerství a zvrácenost.
• Uhranutí může být příčinou toho, proč má postižený člověk neustále smůlu, nic se mu nedaří a jeho život je jedna velká řada ztrát a proher.
• Uhranutí někdy vyvolává nadměrnou pýchu, namyšlenost, svéhlavost a velebení vlastního ega.
• Uhranutí má na svědomí nemoci dětí, mentální zaostalost, nechuť k práci a lenost obecně.
• Uhranutí v některých případech způsobuje nepřátelství mezi blízkými a jejich vzájemnou nenávist; můžete cítit i odpor k přátelům, kolegům, rodičům a dětem.

Ochrana před uhranutím
• Účinná je modlitba proti uhranutí dvakrát denně, hned ráno po probuzení a večer.
• Půst. Pravidelně se postěte od jednoho dne až tři týdny.
• Vodní zábal. Pro nemocné se schizofrenií, epilepsií nebo dětskou mozkovou obrnu jsou vhodné vodní zábaly na hlavu.
• Tinktura. Lidoví znalci doporučují k urychlení procesu odstranění uhranutí či kletby speciální tinkturu z Černobýlu, bodláčí nebo kypreje.
• Vyhýbejte se těm lidem, kteří podivně zapáchají.
• V žádném případě nevykopávejte nic z dávné minulosti.
• Neshromažďujte kamenné ani žádné jiné suvenýry, právě z těchto věcí pramení nejsilnější uhranutí.
• Pokud si na sebe kupujete něco nového, mějte na paměti, že je vhodné kolem věci nejprve třikrát objet nožem a porušit tak negativní energetické pole.
• Studená tekoucí voda ulevuje a vymývá uhranutí.

23.8.2018 - 84

O psychickách upírech

Nejvíce nebezpeční jsou lidé, kteří se nejsou schopni radovat ze samotné existence. Jejich přirozené životní instinkty jsou přesunuty do oblasti skryté agresivity. Fakticky požírají ty, k nimž se chovají s předstíranou mateřskou láskou a starostlivostí. Odmítají jakékoliv potěšení ze života a jejich pozornost působí ničivé na ty, na které je směrována. Podezření vzbuzuje člověk, který je nadměrně hovorný anebo přehnaně úslužný. Takoví lidé jsou chaotičtí, nesynchronní a navenek vypadají neupraveně. Jsou neobyčejně úporní a ve svých názorech tvrdošíjní a rádi si stěžují na nepochopení ostatních, ale ve skutečnosti sami nikoho nemilují, jsou závistiví a neustále demonstrují žárlivé soupeření s nároky vůči ostatním. Jsou vnitřně agresivní a krutí, nemají žádné vřelé pocity a za jejich falešným úsměvem, lživou laskavostí a přívětivostí se skrývá maskovaná lstivost a záludnost. Negativně naladěné osoby nesnášejí dlouhodobé osamění a ticho a rády provokují konfliktní situace, aby mohly ničit své oběti a dotlačily je do závislosti. A pokud nedosáhnou svého, mohou vydírat a vyhrožovat. 
Tyto negativní osoby kolem sebe šíří chlad, lhostejnost a útlak. Lidé, kteří se dostali do jejich sféry vlivu, mají pocit olověné těžkosti a tlak v oblasti některého ze životně důležitých orgánů. Máte-li podezření, že jste se stali objektem negativního ovlivňování ze strany jiné osoby, musíte především projevit svou vůli a sebekritiku. Přestaňte se chovat jako otevřená, dobromyslná a důvěřivá oběť. Oběti často samy podporují negativní osoby, jež jim odčerpávají energii, ač si to samy neuvědomují. Upír dokáže odebrat oběti energii jedině tehdy, jestliže se mu dotyčný otevře. Negativní osoby budují vztahy tak, že provokují své oběti k odevzdávání energie. Každý z nás však přežije setkání a pobyt v blízkosti psychického upíra bez úhony, pokud se mu neotevře a nezačne se chovat, jak si přeje on. Musíme se energeticky uzavřít a zůstat neteční vůči jeho skuhrání, rádoby hlubokým rozhovorům a přilnavosti. Nechte ho, ať si skuhrá... Pokud se na to necítíte a nemáte dostatek sil mu odolat, pak s ním raději zastavte veškeré kontakty. Typické upírské rysy jsou vidět na první pohled. První rys: absolutní egoismus, vyžadováni pozornosti a absolutní nezájem o ostatní. Celé dny si stěžuje, že moc pracuje a je přetažený, ale ve skutečnosti nic nedělá a spí až do poledne. Když nemá žádnou energii, vyvolává hádky kvůli maličkostem a stěžuje si na nepříznivý osud.

24.8.2018 - 85

Rakovina a vitamín C

Ortomolekulární lékaři povzbuzují pacienty k účasti na standardní léčbě. Neexistuje ale žádný důvod, proč by onkologové měli odmítat podpůrnou vitamínovou léčbu, protože je vynikajícím doplňkem ke standardní léčbě. Zvyšuje její úspěšnost a snižuje negativní dopady. Hodnota vitamínu C v prevenci je všeobecně uznávaná a prokázaná pro mnohé druhy rakoviny. MC Cormick dokonce představil hypotézu, že vývoj rakoviny je v podstatě degenerativní změnou následkem dlouhodobého nedostatku vitamínu C. Stupeň malignity je nepřímo úměrný na rezistenci tkání a ty závisí na množství vitamínu C.
Vitamín C totiž podporuje pevnost mezibuněčného kolagenu, čímž brání rozšiřování metastáz a růstu tumoru. Vitamín C zároveň inhibuje enzym hyaluronidázu, který nádor využívá na napadání zdravých buněk. Buňky potřebují vitamín C pro snadný průběh biochemických procesů a buňkového dělení. Nedostatek C vitamínu se projeví neúplným nebo chybným dělením, což je základ pro stárnutí, degenerativní procesy v těle a rakovinu.
Vitamín C je nevyhnutelný pro imunitu a obranyschopnost a právě onkologické onemocnění často vede k hlubokému vyčerpání zásob vitamínu C. Všechen vitamín C je mobilizovaný v místě malignity a stává se černou dírou ve vesmíru našeho těla, která absorbuje všechen dostupný vitamín C, který pak chybí v ostatních tkáních. Příklad: Onkologický pacient vykazoval skorbuticky nízké hladiny vitamínu C i po 92denním užívání 17 g C vitamínu denně. Onkologičtí pacienti bývají unavení, apatičtí, lehce vznikají modřiny, mají slabý apetit, spánek a práh bolesti. Toto jsou vlastně příznaky skorbutu – kritického nedostatku C vitamínu. Zvýšenou spotřebu vitamínu C onkologickými pacienty bylo zaznamenáno v celé řadě studií. Pacienti aplikující C vitamín hlásí ústup bolesti a lepší toleranci vůči ozařování i chemoterapii, jsou odolnější vůči infekcím a zlepšují se jejich celkové vyhlídky léčby.
Všechny konvenční postupy představují stresovou a toxickou zátěž. Chemoterapie spočívá ve vysoce toxických látkách, které samy o sobě zvýší poptávku těla po vitamínu C. Ozařování a chirurgie mají stejný dopad. Přirozená potřeba vitamínu C u takto stresových pacientů bývá nenaplněná a léčba jde na úkor celkového hlubokého vyčerpání. Sice se zničí rakovinové buňky, ale tělo nemá dostatečné možnosti se vypořádat s toxickými důsledky. Tyto poznatky dávají za pravdu velkému potenciálu podpůrné megaskorbické léčbě – megadávkami C vitamínu.

25.8.2018 - 86

Vitamín C jako chemoterapie

Terapeutický účinek vitamínu C na rakovinu byl publikovaný už před 50 lety. Postupně přibývaly informace a nejnověji ho konečně potvrdil i oficiální výzkum. Rakovinové buňky spotřebují velké množství glukózy, vitamín C je molekulárně podobný glukóze a do buněk je transportován stejnými mechanizmy, a proto se vitamín C spolu s glukózou dostává ve zvýšené míře do rakovinových buněk.
Paradoxně byl vitamín C vyřazen ze seznamu zkoumaných chemikálií jako prostředku pro chemoterapii v Cancer Chemotherapy national service center údajně proto, že je málo toxický.
Je ale evidentní, že budoucnost chemoterapie spočívá právě v netoxických látkách, které jsou smrtelné jen pro rakovinové buňky (vitamín C, jedlá soda). Pokud uvážíme, že rakovina je jev, který se v přírodě celkem běžně vyskytuje, tak je logické, že se v přírodě naopak musí vyskytovat i množství protirakovinných látek, které umožňují rostlinám i živočichům, aby se s rakovinou vypořádali. Pravděpodobně jde o rozšířené a dostupné látky. Prověřené údaje ukazují, že mezi ně pravděpodobně patří například kurkumin, kyselina lipová, vitamín B3 a B17.

Výhody vitamínu C jako chemoterapie:
1. zabíjí především neoplastické buňky
2. je netoxický prakticky v libovolných dávkách
3. nepotlačuje imunitní systém, na rozdíl od jiných chemoterapeutik
4. zvyšuje přirozenou odolnost
C vitamín zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů i u smrtelných případů. Léčí bolest a zlepšuje vitalitu i u smrtelných případů, účinek je tak velký, že je možné vysadit vysoké dávky morfia. V experimentu podávali 10g vitamínu C 1000 pacientům v terminálním stadiu. Výsledky byly překvapivé: průměrná délka přežití byla o 300 dní delší – 5–6násobná než ve vedlejší kontrolní skupině bez C vitamínu a dokonce 5 z nich žilo ještě 3,5 roku normálním životem…
Pauling dělal i přímé experimenty na myších a myši s vysokými dávkami vitamínu C přežívaly s rakovinou 20× delší dobu. Vitamín C už v dávce 1,5 g/den brání návratu rakoviny močového měchýře, vitamín C brání vzniku karcinogenních metabolitů v moči.

26.8.2018 - 87

Případ: nádor na pankreasu

V roce 1977 objevili pacientce při operaci velký neodoperovatelný nádor na pankreasu. Zašili ji a pověděli jí, aby si uspořádala věci a sepsala poslední vůli. Prognóza zněla 3–6 měsíců života.
Byla to knihovnice a nechtěla se jen tak vzdát. Přečetla si knihu Anatomy of an Illness. Sama začala užívat 10 g vitamínu C denně a její doktor ji poslal za dr. Hofferem, protože věděl o jeho práci v tomto směru. Hoffer jí předepsal niacin, 40 g vitamínu C denně, selen, zinek. Po šesti měsících CT ukázalo, že nádor zmizel, CT zopakovali, protože předpokládali poruchu přístroje.
Hoffer potom veřejně poděkoval pacientce za její aktivní přístup, a řekl jí, že svými výsledky úplně změnila jeho profesionální život. Od té doby začal více studovat úlohu vitamínů v onkologii. A ona mu oplatila konstatováním, že i jí se život změnil. Pacientka žila ještě 22 let. Život se také změnil celé řadě onkologických pacientů, které Hoffer potom úspěšně léčil.

27.8.2018 - 88

Případ: karcinom plic
(Příběhy a zkušenosti s vitamínem C)

61letá žena s karcinomem plic ve velikosti 9 × 10 cm.
Žena začala s vitamínovou terapií 12 g vitamínu C a 1,5 g B3, B­komplex, vitamín E 1200 IU denně a další vitamíny a minerály. V programu dlouhodobě setrvala a RTG a CT snímky po šesti letech potvrdily, že nádor úplně zmizel…

Velmi prospěšné je užívání doplňků stravy, zejména draslíku, jódu anebo velkých dávek produktů z mořských řas. Dále se doporučuje užívat velké dávky vitamínu C a vitamín E.
Jód, obvykle ve formě jodidu draselného, získává znovu věhlas jako léčebný prostředek na rakovinu i jako preventivní prostředek zejména při rakovině prsu (ale téměř s jistotou ho lze použít u všech druhů rakoviny). Nikdo nezná důvod, proč jód léčí, i když byl dlouho využíván k čištění vody. Možná je to fungicid, možná zamezuje reduplikaci buněk a možná významným způsobem posiluje štítnou žlázu. Většina testovaných lidí má nízkou hladinu jódu. Odborné publikace doporučují 2–4× 12,5 mg tablety denně po dobu tří měsíců, pak postupně snižovat dávky až na 1× 12,5 mg tablety denně v době, kdy už jste zdraví. Konzultujte s osvícenými lékárníky…

28.8.2018 - 89

Co nejíst nebo co nejvíce omezit

Cukr a výrobky obsahující cukr. Cukr je ve své obrovské koncentraci jed. Cukrem se živí kvasinky, plísně a paraziti odpovědní za rakovinové bujení. Proto je třeba v první řadě vyloučit cukr a nahradit ho medem či melasou.
Mléko. Dle čínské studie na několika stech milionech Číňanů je mléko, speciálně bílkovina kasein, zodpovědné za rakovinové bujení. Lidé upravené a pasterizované mléko špatně metabolizují, mléko je zahleňuje a v hlenech se rozmnožují parazité virového i bakteriálního původu. Tvrzení, že mléko je deklarovaný zdroj vápníku, je také již překonáno, protože naše tělo umí z mléka zpracovat pouze malou část vápníku, zbytek vylučuje s velkými energetickými ztrátami. Jeho daleko nejvhodnějším zdrojem jsou zeleninové lisované šťávy, zejména mrkvová, mák, sezam a ořechy. Pokud se nemůžete obejít bez mléka, je vhodné nahradit kravské mléko a výrobky z něj kozím mlékem, které je svým složením velmi blízké mléku mateřskému. Velmi výživné a chutné je rovněž mléko kokosové (1 l vody, kokosový ořech, 4 datle, 1 lžíce medu) nebo mandlové mléko.
Bílá mouka je nevhodná potravina, výrobky z ní silně zakyselují. Lepek, který obsahuje, ulpívá na střevech, vytváří na nich lepivý povlak a znemožňuje tak vstřebávání živin a stává se vhodným prostředím pro rozmnožování parazitů. Navíc současné nešetrné zpracování obilí, kdy jsou mouky vymílané, způsobuje nedostatek důležitých minerálů a vitamínů. Bílou pšeničnou mouku nahraďte jinými obilovinami (žito, proso, pohanka, oves).
Polysacharidy – bílá rýže, těstoviny a brambory. Omezte denní spotřebu a jezte malé množství, aby glykemický index v krvi rostl pozvolna, a ne skokově. Prudké výkyvy jsou například zodpovědné za rozvoj cukrovky a plísně – kandidy, velmi zákeřného parazita způsobujícího tzv. bílou smrt, bílou rakovinu. V terminálním stádiu plíseň začne prorůstat tělem a její vláknina jako pavoučí síť obklíčí orgány jako rakovinové metastáze.
Velkým problémem pro organizmus je např. strávit polévku, ve které se vařilo koření, maso a zelenina dohromady. Je vhodné, abychom uvažovali maximálně o třídruhových polévkách, co do použití surovin. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citrónovou. Dává se do všech limonád. Je i ve spoustě potravin a bonbónech. Odvápňuje organizmus – způsobuje křeče svalů a leptá sliznice, které pak snadno propouštějí infekční viry a bakterie. Je vědecky dokázáno, že jakýkoliv zásah do stravovacích návyků se nejprve objeví jako případná disharmonie – nemoc nejdříve za rok, ale většinou se objeví za 3–10 let.
Strava a stravovací návyky zapříčiňují 90 % všech disharmonií – nemocí nejenom trávicího mechanizmu člověka. A obráceně. Strava dokáže léčit.

29.8.2018 - 90

Jaké používat oleje

Slunečnicový olej i ostatní běžné rostlinné oleje (mimo olivového oleje) a později i různá „másla“ a margaríny nám zničily naše enzymy. Podle nových poznatků hlavně slunečnicový, kukuřičný a sojový olej působí v organizmu zánětlivě (způsobuje to hlavně přemíra nenasycených mastných kyselin omega­6, respektive špatný poměr konzumovaných kyselin omega­6 a omega­3), a proto mají tyto oleje značný vliv na ukládání cholesterolu v tepnách, který vlastně vnitřní stěnu tímto způsobem chrání před chronickým zánětem. Nebezpečí olejů (sójového, kukuřičného a slunečnicového) vědci zdůvodňují tím, že při jejich metabolizmu se přeměňují na chemickou látku tzv. kyselinu arachidonovou, která může vyvolat uvolnění dalších chemických látek, které způsobují v těle záněty, jež stojí za celou řadou chronických onemocnění – včetně srdečních chorob. Je nutné používat pouze olej olivový (studená kuchyně), kokosový olej a přiměřeně máslo. Pro smažení (a to co nejméně) je vhodné pouze sádlo, palmový a kokosový olej při teplotě 180 °C, palmový a kokosový olej obsahuje větší množství nasycených mastných kyselin, proto se hodí na smažení, ale už ne tak do studené kuchyně. Olivový olej je vhodný pro tepelné použití pouze do 150 °C. Nekonzumujte laciné rostlinné oleje v předvařených jídlech (polotovarech) nebo v restauracích! Jako protipól laciným olejům (omega­6) s destrukční schopností pro organizmus (ucpání cév a s tím související mj. zvýšený krevní tlak) konzumujte lněná semínka nebo olej, obsahující mj. nenasycenou mastnou kyselinu omega­3, která cévy naopak „léčí“. Tuky omega­6 jsou nestabilní a náchylné k oxidaci. Nepřirozená a nadměrná konzumace těchto tuků silně podporuje volné radikály, což může následně vést k poškozování DNA a mutaci buněk. Ve studii publikované v magazínu the Cancer Research v roce 2000 vědci doložili, že kyselina omega­3 DHA dokáže zastavovat růst rakovinných buněk. Tato studie rovněž varovala, že omega­6 jsou známé tím, že naopak stimulují růst rakoviny.
Hranolky, čipsy a pečené brambory – v těchto potravinách se nachází ve velkých koncentracích akrylamid. Tento při testech vyvolává rakovinu a poškozuje embrya. Akrylamid v potravinách vzniká během tepelné úpravy.

Aspartam. Pozornost také věnujte „podezřelému“ Aspartamu, protože laboratorně byl zjištěn zvýšený výskyt rakoviny již při aplikaci polovičního množství této látky na kilogram tělesné hmotnosti doporučené Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO). Pokud si dáte nízkotučný jogurt, limonádu nebo žvýkačku bez cukru, je pravděpodobné, že obsahují Aspartam. Přibližně 70 % vyrobeného Aspartamu se používá k výrobě limonád.

30.8.2018 - 91

Jedna z velkých manipulací systému je, abychom jedli maso

Není pravdou, že maso nutně potřebujeme pro zdravý vývoj. Potřebnou energii a všechny živiny a minerální látky můžeme získávat na vyšší úrovni z vegetace, alternativních zdrojů, frekvenčních a pránických zásob. Zabíjení zvířat, každodenní obrovské prolévání krve je symbolem udržování zla, násilí a protilidskosti na planetě a ve spirituální rovině je obrovským satanským rituálem, který všichni požírači masa nevědomě podporují.
Navíc byste měli vědět:
Kuřecí maso (kuřata krmená umělými a masokostními moučkami) obsahuje chemikálie a rakovinotvorné látky.
Vepřové maso se nedoporučuje konzumovat pro velký obsah močoviny. Ostré krystalky močoviny zanášejí naše cévy a svým pohybem rozdrásají naše cévy, klouby a vzniká tak prostor pro zánětlivé procesy. Velký řízek obsahuje několik gramů močoviny a na vyplavení 1 g močoviny je třeba 8 l vody. Ve velkovýkrmnách se používají běžně do krmiva hormony a antibiotika, které maso zatěžují.
Uzené výrobky nejsou dlouhodobě vhodné. Obsahují dehet a nesprávné soli. Do uzenin se zpracovává maso zbytkové, které obsahuje vysoké množství tuku (škodliviny se usazují především v tukové tkáni) spolu s dalšími zbytky zvířat. Tato potravina je jednou z hlavních příčin vážných onemocnění. Denně bychom neměli zkonzumovat více než 20 g zpracovaného masa, což je bezpečná hranice podle 13leté studie u 450 000 lidí, z nichž 26 354 zemřelo během výzkumu. Závěr výzkumu říká, že zpracované maso stojí za rakovinou a srdečními chorobami, což jsou nejčastější příčiny úmrtí.
Šunka působí škodlivěji než uzené výrobky, je to způsobeno použitím rychlosolí ve výrobě, které vyplavují vápník z těla. Rychlosoli a kyselina citrónová – při výrobě uzenin a tavených sýrů se u nás začaly používat od roku 1968. Od té doby vzkvétá ortopedie, výměna kloubů kyčelních a kolenních. Díky kyselině citrónové, která se dnes sype téměř do všeho, se stává ortopedie královnou medicíny.

Uvědomte si, že vy máte poslední slovo v tom, co se vám dostane či nedostane do úst a následně do žaludku!

31.8.2018 - 92

Co jíst?

Čím více živé stravy, tak tím lépe. Minimální poměr mezi živou a vařenou stravou by měl být 70 : 30, ve prospěch živé stravy. Živá strava nás alkalizuje a naopak jakákoli vařená strava zakyseluje. Enzymy obsažené v živé stravě jsou pro nás neskutečně důležité, dodávají nám energii, informace a řídí správný průběh všech metabolických procesů. Dlouhodobé zahřívání potravin nad 55 °C, enzymy ničí.
Ovoce a zelenina. Naše strava by měla být založena na konzumaci ovoce a ovocných šťáv a na konzumaci zeleniny a zeleninových šťávách. Dopoledne se naše tělo čistí a měli bychom hodně pít čistou vodu, ovocné šťávy a jíst ovoce, protože ovoce čistí. Odpoledne se pak naše těla opravují a vytvářejí se nové tkáně.
Ořechy a semínka v živé nepražené podobě. V rozumné míře jsou důležitou složkou naší stravy. Jsou zdrojem celé řady enzymů, vitamínů, minerálů a aminokyselin. Mandle, ořechy vlašské, lískové, kokosové, kešu, semínka chia, konopná, dýňová, slunečnicová, sezamová, lněná… Působí velmi blahodárně, pokud je namočíte před jídlem na několik hodin do čisté vody. Zaktivujete tím enzymy a vyřadíte inhibitory, které blokují účinnost enzymů.
Bez nedostatku trávicích enzymů je strava prakticky nemetabolizovatelná v plném rozsahu. Kvůli této skutečnosti se tělo dostává do začarovaného kruhu. Nestrávené látky se stávají škodlivými, kvůli tomu se podíl nežádoucích látek zvyšuje a tyto se v těle usazují. Následkem je tloustnutí, otékání, zakyselování a zvaní parazitů, choroboplodných bakterií a onkovirů do těla, intolerance na potraviny, vysoký krevní tlak a další nemoci a potíže, které má většina dospělé populace. Tyto zdravotní potíže jsou vysvětlovány mnohdy neoprávněně především stárnutím.

Také je velmi důležité stravu řádně rozmělnit a každé sousto co nejvíce rozkousat a proslinit enzymy – zejména ptyalinem, které již v ústech stravu částečně natráví a ušetří tak hodně práce slinivce.